PDC yn cefnogi rhaglen arloesi busnes newydd yn RhCT

USW is supporting the The Ideas 2 Innovation programme in RCT.

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn rhan o gynllun newydd fydd yn cefnogi entrepreneuriaid sydd am droi syniad busnes yn gynnyrch neu wasanaeth arloesol.

Crëwyd rhaglen Ideas 2 Innovation i helpu unigolion i ddatblygu a masnacheiddio eu syniad busnes, ac i ddarparu cyllid, mentora, cyngor, a lle i weithio.

Gyda chymorth grant o £559,526 o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU, rheolir cynllun Rhondda Cynon Taf gan PDC a Sefydliad Alacrity, a bydd yn rhoi cymorth busnes ac ariannol i ymgeiswyr.

Mae Ideas 2 Innovation yn cyfuno cyllid hadu gyda chymorth uniongyrchol, gan gynnwys hyfforddiant, cymorth busnes, mentoriaid, a mynediad i le gweithio pwrpasol.

Gall y rhai sydd â diddordeb yn y rhaglen, sydd ag uchafswm o 20 lle, wneud cais drwy Ideas 2 Innovation erbyn 31 Ionawr. Bydd y rhaglen yn rhedeg o’r mis nesaf tan fis Mehefin.

I’r rhai fydd yn llwyddiannus gyda'u cais, bydd cyllid, cymorth, cyngor mentora, a gofod gweithio ym Mhontypridd ar gael heb unrhyw gost.

Dywedodd yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol Entrepreneuriaeth PDC: "Beth bynnag fo’ch syniad busnes, cewch gyfle i dderbyn hyd at £15,000 o gyllid i'w droi'n realiti, yn ogystal â chyfle i gyflwyno'ch syniad i fuddsoddwyr ar ddiwedd y rhaglen.

"Bydd hyfforddiant o ansawdd uchel hefyd yn cael ei ddarparu ar bob cam o'r ffordd, mewn meysydd fel datblygu syniadau a masnacheiddio, i sicrhau eich bod yn gweithio hyd eithaf eich gallu.

"Peidiwch â phoeni os oes angen i chi roi ffurf derfynol ar ambell ran o’ch cynllun - gyda mynediad at offer o'r radd flaenaf wedi'i gynnwys yn y cynllun, bydd creu strategaeth farchnata ddigidol yn syml.

Mae mentora pwrpasol hefyd ar gael gan entrepreneuriaid profiadol ac arbenigwyr o wahanol sectorau, felly os cewch unrhyw anawsterau, byddan nhw’n gallu defnyddio eu profiadau eu hunain i roi cyngor i chi ar y ffordd orau ymlaen."