PDC yn noddi Tafwyl 2022

Tafwyl 2022_1 FfotoNant

Delwedd: FfotoNant

Prifysgol De Cymru oedd prif noddwyr Gŵyl Tafwyl eleni, a gynhaliwyd yng Nghastell Caerdydd ar 18 a 19 Mehefin.

Tafwyl 2022 logoDychwelodd y dathliad blynyddol o gerddoriaeth a diwylliant Cymraeg i Gaerdydd am y tro cyntaf ers dwy flynedd, ar ôl cael ei chynnal fel gŵyl rithwir yn 2020 a 2021.

Wedi’i threfnu gan Fenter Caerdydd, mae’r ŵyl rhad ac am ddim yn agored i bobl o bob oed, ac yn croesawu siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a’r di-Gymraeg fel ei gilydd.

Fel rhan o’i nawdd i’r digwyddiad i deuluoedd, roedd gan Brifysgol De Cymru bresenoldeb mawr yn Tafwyl, gan gynnwys cyfres o weithgareddau ymylol a gynhaliwyd ar Gampws Caerdydd yn y cyfnod cyn yr ŵyl, o animeiddio a gweithdai i berfformiadau theatr.

Roedd gan Brifysgol De Cymru stondin yn y digwyddiad hefyd a oedd yn cael ei staffio gan fyfyrwyr a chydweithwyr drwy gydol y penwythnos, yn croesawu Darllen Co, llwyfan darllen Cymraeg newydd arloesol i athrawon, plant a rhieni yng Nghymru, sydd wedi'i gefnogi gan Sefydlu Startup Stiwdio y Brifysgol ar gyfer entrepreneuriaid.

Tafwyl 2022_3 FfotoNantRoedd bandiau ac artistiaid Tafwyl 2022 yn cynnwys y canwr-gyfansoddwr a chyn-fyfyriwr PhD PDC Gareth Bonello, yn ogystal ag Adwaith, enillwyr Gwobr Cerddoriaeth Cymru 2019 ac a gyflwynwyd gan raddedig o Brifysgol De Cymru Hollie Singer, ymhlith llawer mwy o enwau blaenllaw ym myd cerddoriaeth Gymraeg.

Dywedodd Sera Evans, Pennaeth Recriwtio yn PDC: “Mae PDC yn falch iawn o fod wedi bod yn brif noddwr Tafwyl yn 2022. Rydym yn falch o fod yn rhan o’r ŵyl fywiog hon a gynhaliwyd yng nghanol Caerdydd ar y cyd â Menter Caerdydd.”

Ychwanegodd Caryl McQuilling, Prif Swyddog Tafwyl a myfyriwr graddedig o Brifysgol De Cymru: “Roedd Tafwyl o’r diwedd wedi gallu dychwelyd i Gastell Caerdydd eleni fel gŵyl gapasiti arferol, ac mae wedi bod yn bleser pur gweithio ochr yn ochr â Chlwb Ifor Bach i guradu arlwy aruthrol ar draws. y gwahanol gamau. Mae Tafwyl yn ymfalchïo mewn cyflwyno’r bandiau mwyaf poblogaidd yng Nghymru, ynghyd â rhoi llwyfan i’r artistiaid mwyaf newydd ar y sin gerddoriaeth, tra hefyd yn parhau i fod yn ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n agored i bawb.”