Prifysgol De Cymru yn dringo yn Nhabl Cynghrair y Guardian 2023

Photojournalism-Students in Cardiff Campus_37593

Mae Prifysgol De Cymru wedi codi i safle 53 ledled gwledydd Prydain yn Nhabl Cynghrair yGuardian 2023 (a gyhoeddwyd heddiw, ddydd Sadwrn 24 Medi).

Mae Prifysgol De Cymru wedi codi 29 safle (o safle 82 y llynedd), sy’n golygu mai hi bellach sydd yn y pedwerydd safle yng Nghymru.

Yn yr arolwg diweddaraf yma, mae Prifysgol De Cymru wedi gweld gwelliannau yn ei sgorau o ran tariffau mynediad ac o ran gwerth ychwanegol (y gwelliannau mewn cyrhaeddiad addysgol tra bod myfyrwyr yn y brifysgol).

Mae cynnydd sylweddol wedi bod mewn nifer o feysydd pwnc, gyda’r pynciau canlynol yn dod o fewn yr 20 uchaf yng ngwledydd Prydain: 

  • Peirianneg Awyrofod – 12fed ym Mhrydain (yr uchaf yng Nghymru)
  • Cemeg – 20fed ym Mhrydain (yr uchaf yng Nghymru) 
  • Ffasiwn a Thecstilau – 8fed ym Mhrydain (yr uchaf yng Nghymru, ac yn y pump uchaf ym Mhrydain am addysgu, boddhad gyda’r cwrs, ac am asesu ac adborth)
  • Gwyddoniaeth Fforensig – 15fed ym Mhrydain 
  • Nyrsio Cyffredinol – 17eg ym Mhrydain 
  • Daearyddiaeth – 15fed ym Mhrydain (yr uchaf yng Nghymru)
  • Proffesiynau Iechyd – 7fed ym Mhrydain 
  • Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus – 14eg ym Mhrydain (yr uchaf yng Nghymru, ac yn y deg uchaf ym Mhrydain o ran boddhad gyda’r cwrs, ac yn ail ym Mhrydain am asesu ac adborth) 
  • Mathemateg – 17eg ym Mhrydain (yn y pump uchaf ym Mhrydain am addysgu a boddhad gyda’r cwrs)

Meddai’r Athro Donna Whitehead, Dirprwy’r Is-Ganghellor ym Mhrifysgol De Cymru: “Rydw i wrth fy modd o weld Prifysgol De Cymru yn dringo 29 safle yn Nhabl Cynghrair y Guardian eleni. Mae'r canlyniadau yma’n adeiladu ar gymaint o lwyddiant eleni, gan gynnwys ein hadolygiad diweddar gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd lle cawson ni sawl canmoliaeth; ein canlyniadau yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn gynharach eleni, lle gwelson ni gynnydd sylweddol yng nghyfanswm yr ymchwil sy’n arwain y byd; a’r gwelliannau welson ni yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2022.

“Ffrwyth gwaith caled staff a myfyrwyr Prifysgol De Cymru yw’r canlyniadau yma, ac fe hoffwn i ddweud diolch a llongyfarchiadau mawr wrthyn nhw. Rwy’n falch o gael bod yn rhan o deulu Prifysgol De Cymru! Rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at fynd ati i wella profiad dysgu ac addysgu ein myfyrwyr hyd yn oed ymhellach er mwyn sicrhau eu bod nhw i gyd yn cyflawni’r canlyniadau gorau posib.”

#featured