Ymchwil newydd ar arweinwyr cadetiaid gwirfoddol yr heddlu yng Nghymru a Lloegr

Heddlu Police.jpg

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) wedi cyhoeddi ymchwil yn archwilio manteision gwirfoddolwyr o fewn plismona, ac yn benodol arweinwyr gwirfoddol cadetiaid yr heddlu. Mae eu canfyddiadau'n dangos bod yr unigolion ymroddedig sy'n ymgymryd â'r rolau hyn o werth amlwg i blismona a'r gymuned ehangach.

Mae cadetiaid gwirfoddol yr heddlu yn gynllun ar gyfer pobl ifanc, rhwng 13 a 18 oed, sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gymuned, gwobr Dug Caeredin, er enghraifft, neu hyfforddiant antur, neu ddosbarthu taflenni ar leihau troseddu ac ati. Mae 18,000 o gadetiaid yr heddlu yng Nghymru a Lloegr, ynghyd â 2500 o arweinwyr gwirfoddol.

Fel rhan o ddarn mwy o ymchwil i 'ddinasyddion mewn plismona' yng Nghymru a Lloegr, holodd yr ymchwilwyr arweinwyr gwirfoddol cadetiaid yr heddlu i ddysgu mwy amdanyn nhw, eu rolau, a'u cymhellion.

Fe wnaethon nhw ganfod bod y gwirfoddolwyr yn ymroddedig iawn, yn gweithio'n galed, a’u bod yn gwirfoddoli cryn dipyn o amser i gefnogi cadetiaid yr heddlu.

Nododd yr ymchwilwyr, yr Athro Colin Rogers a'r Athro Ian Pepper, fod yna fylchau yn hyfforddiant yr arweinwyr, a allai, o ddileu’r bylchau hynny, wneud y cynllun hyd yn oed yn fwy llwyddiannus.

Nododd nifer o'r ymatebwyr nad yw gwasanaethau'r heddlu at ei gilydd yn deall gwaith arweinwyr gwirfoddol cadetiaid yr heddlu yn llawn, sy'n awgrymu bod angen hyrwyddo'r cynllun yn ehangach.

Fe wnaethon nhw hefyd sôn am y boddhad a ddaw o helpu pobl ifanc ac mai dyna sy'n eu cymell.

Dywedodd yr Athro Rogers: "Mae sefydliadau plismona ledled y byd yn defnyddio gwirfoddolwyr fwyfwy i gefnogi gweithgareddau dydd i ddydd wrth iddyn nhw geisio delio â heriau digynsail.

"Mae gwirfoddoli mewn plismona yn faes enfawr nad yw ymchwilwyr wedi ei archwilio'n llawn. Mae cymaint o rolau gwirfoddol gwahanol. Mae'r ymchwil hon yn amlygu potensial defnyddio gwirfoddolwyr mewn amrywiaeth o rolau o fewn plismona a allai daro deuddeg mewn sawl gwlad."

Dywedodd yr Athro Pepper: "Yn y gorffennol roedd cynllun cadetiaid yr heddlu yn ffordd o ddatblygu ac yna recriwtio cwnstabliaid yr heddlu. Erbyn hyn, fodd bynnag,  mae'r cynllun yn grŵp ieuenctid mewn lifrai sy'n datblygu dealltwriaeth o blismona ymhlith pobl ifanc, yn annog antur a dinasyddiaeth dda, ac yn ymgysylltu'n gadarnhaol â chymunedau lleol ar yr un pryd.

"Mae'r amser mae'r arweinwyr gwirfoddol yn ei roi i gynllun cadetiaid yr heddlu yn amhrisiadwy - nid yn unig i'r gwirfoddolwyr unigol, ond hefyd i'r cadetiaid, i blismona ac i’r gymdeithas ehangach, drwy gynorthwyo i wella ymddiriedaeth a hyder rhwng pobl ifanc, yr heddlu a'u cymunedau"

 

Mae'r erthygl ymchwil lawn ar gael yma.