Cyn-fyfyrwyr PDC a weithiodd ar yr animeiddiad Pinocchio a enillodd Oscar

Pinocchio animation Oscar BAFTA winner

Mae dau o raddedigion Prifysgol De Cymru (PDC) wedi rhannu eu profiadau o weithio ar Pinocchio gan Guillermo Del Toro, enillydd Oscar a BAFTA am y Ffilm Nodwedd Animeiddiedig Orau.

Roedd Tim Allen a Jody Meredith, a astudiodd Animeiddio Stopio Symudiad yn y Brifysgol ac a raddiodd ym 1998 a 1995 yn y drefn honno, yn Uwch animeiddwyr ar y ffilm Netflix, a gafodd ei galw gan feirniaid fel golwg 'rhyfedd iawn (superbly strange)' ar stori glasurol y bachgen pren chwedlonol. 

Cipiodd Pinocchio hefyd y Golden Globe am y Llun Symudiad Animeiddiedig Gorau, a phum gwobr Annie - sy’n anrhydeddu rhagoriaeth ym maes animeiddio - gan gynnwys y Llun Gorau a’r Cyfeiriad Gorau.

Tim Allen animatorWrth siarad am lwyddiant y ffilm, dywedodd Tim - sydd wedi gweithio ar rai o’r cynyrchiadau animeiddio mwyaf yn y byd yn ystod ei yrfa 23 mlynedd: “Roedd hwn, yn fwy nag unrhyw ffilmiau eraill rydw i wedi bod yn rhan ohonyn nhw, a dweud y gwir, yn teimlo ei fod yn deilwng o Oscar a BAFTA.

"Gyda Guillermo fel y cyfarwyddwr, gwn y byddai'n dywyll gyda thro athronyddol iawn ar y stori, yn debyg iawn i'r llyfrau gwreiddiol a ysgrifennwyd ymhell cyn ffilm Disney ym 1940.

“Roeddwn i wedi gweld rhai o’r cerfluniau yn eu cyfnod cynnar ac yn meddwl bod y dyluniad gweledol yn hollol syfrdanol. Roeddwn i'n gwybod bryd hynny y byddwn mor falch o animeiddio'r ffilm hon. Mae'n archwilio'r syniad na allwn gael bywyd heb golled; y dylem wneud y mwyaf o’r amser sydd gennym - rhywbeth y gall pawb uniaethu ag ef gan ein bod i gyd wedi colli pobl, yn enwedig yn yr ychydig flynyddoedd anodd diwethaf.

“Ym mhob ffordd, mae’n ticio’r bocs am fod fy hoff ffilm. Roedd pawb a gymerodd ran yn anhygoel; Roeddwn i’n gwneud gwaith creadigol hynod ddiddorol, ac mae ganddo’r holl gynhwysion hud - y mymryn hwnnw o hud, yr enaid hwnnw sy’n gwneud i ffilm gysylltu’n wirioneddol â phobl.”

Ar hyn o bryd mae Tim yn y camau olaf o weithio ar Chicken Run: Dawn of the Nugget - y dilyniant hir-ddisgwyliedig i'r ffilm Chicken Run gyntaf a ryddhawyd yn 2000. Fel rhan o'i waith fel mentor, mae'n teithio'r byd yn cyflwyno dosbarthiadau meistr a gweithdai animeiddio, gan annog y genhedlaeth nesaf o animeiddwyr.

“Pan oeddwn i’n 18 oed ac yn fyfyriwr celf coll, yn ceisio penderfynu beth roeddwn i eisiau ei wneud, roeddwn i’n gwybod bod gyrfa 40 i 50 mlynedd o fy mlaen i, ac roedd yn gwneud synnwyr fy mod i’n ceisio dilyn rhywbeth y byddwn i’n ei fwynhau,” meddai Tim.

“Nawr, yr holl flynyddoedd diweddarach hyn, rwy’n dal i werthfawrogi’r hyn rwy’n ei wneud ac rwyf mor hapus fy mod wedi penderfynu astudio Animeiddio Stopio Symudiad ym Mhrifysgol Morgannwg (ar y pryd). Dyna ddechreuad y bywyd sydd gennyf yn awr; dyna le dechreuodd fy nhaith.”

Jody Meredith animatorMae Jody Meredith, sy'n wreiddiol o Gaerffili, yn dweud bod ei gyfnod yn y brifysgol yn hanfodol i'w baratoi ar gyfer y diwydiant animeiddio.

“Trwy hyfforddiant animeiddio sylfaenol a chael mynediad i interniaeth gyda chymorth fy narlithwyr, cefais gynnig swydd yn syth o’r brifysgol mewn stiwdio animeiddio a oedd yn fy nghyflogi ar sail cryfder fy ngwaith cwrs,” meddai Jody.

“Heb gymorth a chefnogaeth fy narlithwyr - Graham Griffiths, Chris Webster a Pete Hodges - fyddwn i ddim lle rydw i heddiw. Mewn gwirionedd, geirda gan Graham ganiataodd imi gael fisa i deithio i'r Unol Daleithiau i weithio ar Pinnochio.

“Roedd yn gyffrous iawn bod yn rhan o fersiwn stopio symudiad Pinocchio, yn enwedig un a gyfarwyddwyd gan Guillermo del Toro. Roedd naws y ffilm yn wahanol iawn i fersiynau blaenorol o'r chwedl, a oedd yn ddiddorol i mi.

“Mae’n eithaf llethol, a dweud y gwir, i fod wedi gweithio ar ffilm a enillodd Oscar a BAFTA. Mae’n gyflawniad aruthrol ar gyfer animeiddio stop-symudiad.”

Ar hyn o bryd mae Jody hefyd yn gweithio ar Chicken Run: Dawn of the Nugget, a bydd yn animeiddio'r ffilm Wallace and Gromit nesaf, a fydd yn ymddangos am y tro cyntaf ar Netflix yn 2024.

Ei gyngor i unrhyw un sy’n gobeithio ymuno â’r diwydiant animeiddio fyddai: “Mae riliau arddangos a phortffolio yn hanfodol i fynd i mewn i’r diwydiant hwn, ochr yn ochr â brwdfrydedd a dyfalbarhad.

“Cyrchwch y diwydiant mewn unrhyw ffordd y gallwch chi, fel interniaeth; rhwydweithio a bod yn barod i deithio, a bydd eich penderfyniad a'ch gwaith caled yn talu ar ei ganfed. Mae deunyddiau animeiddio mor hawdd a fforddiadwy nawr, a gall unrhyw un sefydlu animeiddiad proffesiynol gartref. Ond mae cyrsiau animeiddio fel y rhai yn PDC ac Academi Aardman yn cynnig cyfleoedd proffesiynol mawr i hyfforddi i baratoi ar gyfer y diwydiant.”

Astudio Animeiddio yn PDC