Myfyriwr sinema Finnuala yn cwisiau Hugh Jackman ar setiau ffilm cefnogol

Finnuala Buckley Hugh Jackman_web

Finnuala Buckley (dde) gyda Hugh Jackman a chyd-grewr cynnwys Ella Ejiofor

Mae Finnuala Buckley, myfyriwr BA (Anrh) Sinema ail flwyddyn ym Mhrifysgol De Cymru, wedi rhannu ei phrofiad o gyfweld â’r actor Hollywood Hugh Jackman – diolch i’r elusen addysgol Into Film.

Cafodd y ferch 20 oed, o Aberdâr, gyfle i gwrdd â seren The Greatest Showman a Wolverine tra roedd yn Llundain yn hyrwyddo ei ffilm ddiweddaraf, The Son, fel rhan o’i rôl fel crëwr cynnwys Get Into Film, a sianel cyfryngau cymdeithasol sy'n ceisio helpu pobl ifanc i dorri i mewn i'r diwydiant ffilm.

Finnuala Buckley Frozen 2Yn ei harddegau, enillodd Finnuala le ar raglen Young Reporter Into Film – cynllun i bobl ifanc 13 i 18 oed ledled y DU fynychu gwyliau ffilm, dangosiadau, jyncedi’r wasg a digwyddiadau eraill y tu ôl i’r llenni, lle cyfarfu â’r grŵp cast o Frozen 2, ymhlith llawer o gyfleoedd cyffrous eraill.

Ers mis Hydref y llynedd mae hi wedi bod yn creu cynnwys ar gyfer sianeli Instagram a TikTok Get Into Film, gan ganolbwyntio ar yrfaoedd o fewn y diwydiant ffilm a gwneud ffilm mor hygyrch â phosibl i bobl ifanc.

Wrth gyfweld â Hugh Jackman, gofynnodd Finnuala iddo sut y deliodd y cast a’r criw â phwnc mor anodd wrth ffilmio The Son, sy’n ymwneud â brwydr bachgen yn ei arddegau ag iselder difrifol.

Meddai: “Roedd bron bob dydd ar y set yn eithaf llawn tyndra, gan fod y cymeriadau i gyd wedi’u hysgubo i fyny yn y sefyllfa’n gwaethygu’n raddol. Ond roedd gan bawb oedd yn gweithio ar y ffilm – pob actor, pob aelod o’r criw – therapyddion ar gael iddynt, ac fe’n hanogwyd i gymryd seibiannau iechyd meddwl oherwydd mae’r ffilm yn eitha sbarduno i lawer o bobl. Cawsom gefnogaeth wych gan y cwmni cynhyrchu a chefnogaeth gan ein gilydd, a phwysais yn fawr iawn yn bersonol.”

Mae’r cyfleoedd y mae Finnuala wedi’u cael drwy Into Film wedi’u hannog gan ei darlithwyr yn PDC, ac wedi rhoi cipolwg iddi ar wahanol opsiynau gyrfa ar ôl graddio.

“Mae gallu cwrdd â chymaint o bobl wych a’u cael i fod yn agored am sut beth yw bod yn y diwydiant wedi bod yn brofiad bythgofiadwy,” meddai Finnuala, a fynychodd Ysgol yr Esgob Hedley a Choleg Merthyr Tudful cyn dechrau ym Mhrifysgol De Cymru.

“Mae astudio Sinema yn ffordd wych o archwilio’r gwahanol lwybrau gyrfa, ac ar hyn o bryd rwy’n gwneud lleoliad gyda Mad Dog 2020 Casting yng Nghaerdydd. Rwy’n mwynhau dysgu mwy am yr agwedd honno’n fawr a byddwn wrth fy modd yn ei dilyn ymhellach ar ôl fy astudiaethau.”

Astudio Ffilm yn PDC