Myfyrwyr Ffotograffiaeth Ddogfennol PDC yn ymuno â phartneriaeth addysg yr Oriel Bortreadau Genedlaethol

Photo Portrait Now - credit David Parry

Llun gan David Parry

Mae myfyrwyr Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) wedi ymuno â phartneriaeth â’r Oriel Bortreadau Genedlaethol a fydd yn gweld eu gwaith yn cael sylw mewn arddangosfa newydd yn ystod gwanwyn 2024.

Mae Photo Portrait Now yn rhaglen addysg uwch genedlaethol lle mae myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn gweithio gyda’r Oriel a ffotograffwyr proffesiynol i greu gwaith newydd ac arddangosfeydd wedi’u hysbrydoli gan Gasgliad yr Oriel.

Mae Prifysgol De Cymru yn ymuno â phedair prifysgol arall yn y DU yn unig ar y rhaglen, sy’n rhedeg am y flwyddyn academaidd 2023-24.Wedi’i siapio mewn partneriaeth â’r prifysgolion a’r myfyrwyr eu hunain, bydd y prosiect yn cefnogi arlwy dysgu cyfoethog sy’n galluogi myfyrwyr i gysylltu â churaduron, ffotograffwyr cyfoes a hanes ffotograffig Casgliad y GPG trwy ddiwrnodau astudio, gweithdai ymarferol, rhwydweithio, ac arddangosfa newydd a symposiwm. Bydd gweithgaredd yn digwydd ar safle'r Oriel Bortreadau Genedlaethol ac ar gampysau prifysgolion partner.

Wedi’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Chronfa Gelf, mae Photo Portrait Now yn rhan o brosiect trawsnewidiol Ysbrydoli Pobl y GPC, sy’n cynnwys rhaglen eang o weithgareddau cenedlaethol.

Dywedodd David Barnes, Arweinydd Cwrs y BA (Anrh) Ffotograffiaeth Ddogfennol yn PDC: “Rydym wrth ein bodd i fod yn rhan o’r prosiect pwysig hwn ac mae’r cyfle i ymgysylltu â chasgliad yr NPG a chefnogaeth curaduron yn rhywbeth y mae’r myfyrwyr yn gyffrous iawn. am.

“Mae gwobr Portread Taylor Wessing wedi rhoi sylw i lawer o fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr yn y gorffennol, gan gynnwys tri chyn-fyfyriwr gan gynnwys yr enillydd, Clementine Schneidermann yn 2023. O’r herwydd, mae’r wobr a’r casgliad yn NPG yn agos iawn at ein calonnau.

“Mae’r cyfle i gydweithio yn arbennig o deimladwy y flwyddyn academaidd hon wrth i ni ddathlu ein penblwydd yn 50 oed, ar ôl i David Hurn, ffotograffydd Magnum gychwyn ym 1973.”