Plant ysgol yn mynd yn wyllt ar gyfer sioe theatr saffari yn PDC

Beautiful Creatures 2

Mwynhaodd cannoedd o blant ysgol lleol antur Affricanaidd ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) yr wythnos ddiwethaf wrth i fyfyrwyr Drama berfformio sioe theatr ar thema saffari.

Daeth disgyblion o ysgolion ar draws Caerdydd a Chaerffili i Gampws Caerdydd PDC i wylio Beautiful Creatures, sioe llawn cyffro wedi’i hanelu at blant 4 i 7 oed, yn seiliedig ar ganeuon plant poblogaidd o Dde Affrica.

Beautiful Creatures 4

Wedi’i pherfformio gan fyfyrwyr blwyddyn gyntaf BA (Anrh) Theatr a Drama, roedd y sioe yn adrodd hanes Imvubu y hipo, Lucas y llew, Rita y cheetah, Roddy y rhino a llawer mwy o anifeiliaid trwy ganeuon bywiog, a oedd yn annog y gynulleidfa i ymuno yn y gweithredoedd wrth ddysgu sut mae creaduriaid saffari yn byw ochr yn ochr â'i gilydd.

Cyfarwyddwyd Beautiful Creatures gan Michael Carklin, Uwch Ddarlithydd mewn Drama, wedi’i gyd-gyfarwyddo gan Nigel Long, Darlithydd Drama, gyda chyfarwyddyd cerddorol gan Rob Smith, Uwch Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio. Yn ymdrech gydweithredol wirioneddol, chwaraewyd cerddoriaeth fyw y sioe gan staff a myfyrwyr Cerddoriaeth, gyda myfyrwyr Sain, Goleuo a Thechnoleg Digwyddiad Byw yn gofalu am yr agweddau technegol.

Beautiful Creatures 1

Fe wnaeth Ewan Smith, 19, o Garndiffaith yn Nhorfaen, fwynhau bod yng nghast Creaduriaid Prydferth yn fawr iawn. Meddai: “Doeddwn i ddim wedi cael llawer o brofiad o berfformio i blant ysgol, ond roedd ymarfer ar gyfer y sioe hon yn wych. Roedd awyrgylch bywiog bob amser ac mae pob un o’r cast, y tîm cefn llwyfan a’r tîm technoleg wedi cael amser gwych yn gweithio gyda’i gilydd.

“Mae cael y cyfle hwn yn ystod fy mlwyddyn gyntaf mor bwysig, gan ei fod wedi caniatáu i ni gael profiad o weithio ar gynhyrchiad theatr a chael blas o’r hyn i’w ddisgwyl yn y diwydiant. Rwyf hefyd wedi mwynhau cydweithio â myfyrwyr o gyrsiau eraill ar y prosiect gwych hwn.”

Beautiful Creatures 5

Belle Jennings (llun ar y chwith, canol), 18 oed o Bontardawe yn Abertawe, oedd yn chwarae rhan Rita'r cheetah.

Ychwanegodd: “Rwyf wedi perfformio mewn ychydig o bantomeimiau gyda phlant ysgol yn y gynulleidfa, felly roedd gen i syniad pa mor bwysig yw hi i’w diddanu – pobl ifanc yw’r dyrfa anoddaf o gwmpas, felly roedd yn rhaid i ni roi ein cyfan!

“Mae Beautiful Creatures wedi bod yn brofiad mor hwyliog, creadigol, ac yn fodiwl gwych i ddechrau fy mlwyddyn gyntaf yn y brifysgol.

Rydyn ni wedi gallu defnyddio ein dychymyg gydag ysgrifennu, gwisgoedd, coreograffi a datblygu cymeriad, sydd wedi rhoi cyfleoedd anhygoel i mi.

“Mae’n ddarn o theatr mor ddeniadol a chwareus ac roedd gweld y plant yn mwynhau ein perfformiadau a chael hwyl yn deimlad gwych.”