Yr Athro Northway yn ennill cymrodoriaeth Sefydliad Nyrsio'r Frenhines

Professor Ruth Northway_47817

Mae'r Athro Ruth Northway OBE, Athro Emeritws ym Mhrifysgol De Cymru wedi ennill Cymrodoriaeth Sefydliad Nyrsio'r Frenhines (QNI).

Mae Cymrodyr QNI yn arweinwyr adnabyddus o fewn eu maes arbenigedd, gyda phroffil uchel yn y sector iechyd a gofal, a pharch a chydnabyddiaeth eu cyfoedion.

QNI

Cynhaliodd QNI ei Seremonïau Gwobrwyo blynyddol ar 8 Rhagfyr yn Friends House yn Llundain. Cynhaliwyd dwy seremoni ac roedd yn cynnwys cyflwyno rhai o'r gwobrau mwyaf mawreddog ym maes nyrsio.

Ruth oedd Athro Nyrsio Anabledd Dysgu cyntaf y Deyrnas Unedig. Fel academydd, mae Ruth yn arbenigo mewn anableddau dysgu, ymchwil gweithredu cyfranogol a diogelu.

Ar ôl dau ddegawd ym Mhrifysgol De Cymru, mae Ruth wedi ymddeol yn ddiweddar ac mae bellach yn Athro Emeritws yn y sefydliad. Mae Ruth hefyd wedi bod yn Athro Gwadd yn Ysgol Nyrsio Prifysgol Ulster. Mae hi'n aelod o bwyllgor golygyddol Journal of Intellectual Disabilities a chyn hynny hi oedd prif olygydd y cylchgrawn rhwng 2013 a 2019. Yn 2011, daeth yn gadeirydd Cymdeithas y Coleg Ymchwil Nyrsio Brenhinol.

Mae Ruth hefyd wedi arwain Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar Anabledd Dysgu o fewn Llywodraeth Cymru. Fe'i hetholwyd yn Gymrawd o'r Coleg Nyrsio Brenhinol yn 2003. Penodwyd Ruth yn Swyddog Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig yn Anrhydeddau Pen-blwydd 2016 am wasanaethau i nyrsio anabledd dysgu. Yn 2018, enillodd Ruth Wobr Prif Swyddogion Nyrsio’r Times am Gyflawniad Oes.

Meddai'r Athro Ruth Northway: "Roedd derbyn y llythyr yn dweud fy mod wedi derbyn y gymrodoriaeth hon yn annisgwyl, ond yn braf iawn. Mae derbyn y wobr hon yn anrhydedd ac yn fraint ar lefel bersonol ac i gydnabod y cyfraniad pwysig y mae nyrsys anabledd dysgu cymunedol yn ei wneud i wella iechyd a lles y rhai y maent yn eu cefnogi, ac i'r teulu nyrsio cymunedol ehangach."