Confensiwn Hinsawdd Cenedlaethau’r Dyfodol ar fin grymuso pobl ifanc i weithredu ar yr hinsawdd

Future generations climate

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn gweithio gyda’r elusen amgylcheddol Music Declares Emergency i gynnal Confensiwn Hinsawdd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru.

Yn cael ei gynnal ar Gampws Caerdydd PDC ddydd Iau 29 Chwefror, bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfres o drafodaethau panel, prif sgyrsiau a phrosiectau arddangos sy’n ymroddedig i rymuso pobl ifanc mewn sgyrsiau hinsawdd. Mae’r confensiwn yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â’r cwmni ymgynghori teithiol a chynaliadwyedd, Soliphilia, gyda chefnogaeth Cymru Greadigol.

Mae ei amrywiaeth ysbrydoledig o siaradwyr yn cynnwys beirdd, dylunwyr set, cerddorion –– ac ymarferwyr creadigol, gan arddangos rhaglen amrywiol a phrofiad confensiwn un-o-fath. Mae’r artist poblogaidd o Gaerdydd, Lemfreck, a Sandy Clubb, Cynghorydd Cyfranogiad, Cydweithio a Diwylliant ar gyfer Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, ymhlith y panelwyr.

Bydd gwaith gan Taylor Edmonds, bardd o'r Barri, hefyd yn rhan o'r digwyddiad. Meddai: “Rwyf wrth fy modd i gael rhannu fy marddoniaeth yng Nghonfensiwn Hinsawdd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru. Dysgodd fy nghyfnod fel Bardd Preswyl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i mi y potensial enfawr sydd gan greadigrwydd i gyflawni newid. Rwy’n angerddol am rymuso pobl ifanc i ddefnyddio’u llais creadigol mewn cyfnod hollbwysig pan fo’r argyfwng hinsawdd yn bygwth dyfodol Cymru.

Mae’r confensiwn yn cael ei gynnal fel rhan o Gŵyl Trochi – digwyddiad amlgyfrwng wedi’i guradu gan fyfyrwyr diwydiannau creadigol yn PDC – i gynnig llwyfan cyffrous ar gyfer deialog, dysgu ac arddangos prosiectau arloesol sy’n amlygu ehangder a dyfnder gweithredu hinsawdd ac adrodd straeon o fewn y diwydiannau creadigol. .

Ei nod yw creu llwybrau uniongyrchol i bobl ifanc wreiddio arferion cynaliadwy yn eu gyrfaoedd, gan lunio dyfodol gwyrddach a thecach i Gymru, gan gofleidio thema Future Utopias yr ŵyl.

Ychwanegodd Pauline Bourdon, Ymgynghorydd Cynaliadwyedd yn Soliphilia: “Yn fwy nag erioed, mae’n hanfodol ein bod yn ymgysylltu ac yn grymuso cymaint o bobl â phosibl i ailfeddwl am ein ffyrdd o fod, bwyta a chreu.

“Pan ddechreuon ni gydweithio â PDC a Music Declares Emergency ar gyfer Gŵyl Trochi, roedd gennym ni nod penodol iawn: rhoi’r offer a’r sgiliau i fyfyrwyr ymgysylltu a datblygu arferion cynaliadwy. tra'n darparu llwyfan creadigol iddynt. Mae Confensiwn Hinsawdd Cenedlaethau’r Dyfodol yn mynd â’r nod hwn ymhellach ac yn dangos bod pobl ifanc nid yn unig yn haeddu hawl i ddyfodol byw, ond i fod yn rhan ragweithiol o’r newid a’r atebion.”

Mae’r arlwy o siaradwyr yn y confensiwn hefyd yn cynnwys Anna Johnson, o’r label recordio Anjunabeats, a fydd yn rhannu ei phrofiad o weithio gyda chelf a gynhyrchir gan AI. Meddai: “Nid yw ein dyfodol hinsawdd wedi’i osod mewn carreg, felly mae dod o hyd i ffyrdd o rymuso ein hunain a’n gilydd i weithredu yn hanfodol. Mae hyn wedi bod yn sbardun allweddol i gydweithrediad Anjunabeats â Menter Atebion Amgylcheddol MIT.

“Fe wnaethon ni archwilio sut y gall celf AI fod yn arf pwerus mewn cyfathrebu newid yn yr hinsawdd, gan fod ganddo’r gallu i greu cysylltiadau emosiynol a gweledol gyda chynulleidfaoedd. Trwy ddefnyddio AI gallwn greu ar y cyd celf drawiadol sy’n ysgogi’r meddwl a all helpu i godi ymwybyddiaeth ac annog gweithredu ar fater brys newid hinsawdd.”

Dywedodd Lewis Jamieson, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Cerddoriaeth yn Datgan Argyfwng: “Mae’n wych cael gweithio gyda’r tîm anhygoel yn Trochi am drydedd flwyddyn a gweld ein partneriaeth yn datblygu ac yn cyflawni cymaint o waith creadigol ac effeithiol. Credwn yng ngrym diwylliant i drawsnewid y ffordd yr ydym yn gweld y byd, a chreu’r gobaith a’r gred sydd eu hangen i wneud y byd yn lle gwell a mwy diogel i bawb yn wyneb yr argyfwng hinsawdd.

“Ynghyd â’r myfyrwyr dawnus yn PDC, mae ein gwaith yn Trochi eisoes wedi creu delweddau a negeseuon pwerus sy’n ysbrydoli pobl i gredu mewn dyfodol gwell. Eleni, bydd Confensiwn Hinsawdd Cenedlaethau’r Dyfodol yn adeiladu ar y gwaith hwnnw ac yn rhoi lleisiau’r dyfodol lle dylen nhw fod, yng nghanol y sgwrs, er mwyn creu gweledigaeth ar gyfer planed well, fwy diogel a gwyrddach i bawb.”

Yn cydredeg â’r confensiwn mae ffair gyrfaoedd a rhwydweithio’r diwydiannau creadigol, lle gall arddangoswyr arddangos eu gwaith a chynnig cyfleoedd lleoliadau gwaith. Mae’r gynhadledd a’r ffair gyrfaoedd yn rhan o raglen ehangach o ddigwyddiadau ymylol Gŵyl Ymgolli o 29 Chwefror i 7 Mawrth, sy’n cynnwys dangosiadau o ffilmiau byr a darllediad teledu trochi, arddangosfeydd, gosodiadau celf, theatr drochi, murlun yng nghanol y ddinas, ffasiwn cynaliadwy. prosiectau ac arddangosiad cerddoriaeth fyw.

I gadw lle yng Nghonfensiwn Hinsawdd Cenedlaethau’r Dyfodol, cliciwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/future-generations-climate-convention-immersed-fringe-tickets-805268057437?aff=oddtdtcreator