Graddedigion yn cael eu cydnabod yn enwebiadau Gwobrau Gemau BAFTA

BAFTA Games Awards 2024 logo

Mae cyn-fyfyrwyr o gyrsiau Animeiddio, Animeiddio Cyfrifiadurol a Celf Gêmau ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) wedi gweithio ar saith gêm a enwebwyd ar gyfer Gwobrau Gemau BAFTA.

Mae’r 20fed gwobrau blynyddol, a gynhelir yn Llundain yfory (dydd Iau 11 Ebrill) yn dathlu cyflawniadau creadigol gemau fideo, a phleidleisir drostyn nhw gan gyfuniad o aelodaeth broffesiynol BAFTA a chan reithgorau arbenigol dethol.

Ymhlith y gemau sydd wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau 2024 mae Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin; Hogwarts Legacy; Baldur's Gate III; CyberPunk 2077; Forza Horizon 5; Horizon: Call of the Mountain; a Disney Illusion Island – gyda chyfanswm o 13 o raddedigion PDC ar eu timau creadigol.

David Clifford

Roedd David Clifford, a raddiodd o Animeiddio Cyfrifiadurol yn 2007, yn Animeiddiwr ar Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, sydd wedi’i enwebu am y Gêm Brydeinig Orau.

Meddai: “Roedd fy rôl yn cynnwys Animeiddio Gameplay 3D, celf bwrdd stori 2D a Rhagwelediad 3d. Roeddwn yn ffodus i gael rôl amrywiol ar Realms of Ruin, gan gyfrannu at rywfaint o Ragwelediad 3d ar gyfer yr ymgyrch chwaraewr sengl, lle mae'r arwyr yn ymchwilio i adfeilion hen ysbrydion.

“Gan ddefnyddio Blender Grease Pensil a modelu 3D cyntefig, fe helpais i ddiffinio’r cynllun ar gyfer rhai adegau cwtogi allweddol a helpodd hefyd i lywio’r broses ddylunio ac amgylchedd.

"Ar ôl hyn cynhyrchais rai byrddau stori 2D traddodiadol ar gyfer sawl un mewn sinematig gêm. Cefais hefyd i animeiddio rhai cymeriadau cŵl iawn fel y Kruleboys a Stormcast, gan ddefnyddio Maya.

“Fy hoff ran o’r prosiect yn bendant oedd fy amser yn gweithio yn Blender, a oedd yn caniatáu llawer o hyblygrwydd creadigol a chyfle i ychwanegu rhywfaint o gyfeiriad artistig yn gynnar yn y broses sinematig.

“Roedd fy amser yn PDC yn hollbwysig wrth osod fy nisgwyliadau ar gyfer gweithio yn y diwydiant gemau. Rhoddodd brofiad ymarferol i mi o gydweithio ag eraill, ac ymdeimlad o'r bar ansawdd sydd ei angen mewn amgylchedd proffesiynol.

“Roedd y cwricwlwm yn PDC yn canolbwyntio ar y sgiliau pwysicaf a fyddai’n rhoi’r cyfle gorau inni dorri i mewn i gemau. Yn hytrach na threulio amser ar bethau nad yw cwmnïau’n chwilio amdanynt mewn gwirionedd mewn ymgeiswyr, fe wnaeth cyfarwyddwyr y cwrs ein hannog ni yn y ffyrdd cywir i’n gwneud ni mor gyflogadwy â phosibl ar ôl graddio.”

Sravya Datla

Bu Sravya Datla, a raddiodd o Animeiddio Cyfrifiadurol yn 2018, hefyd yn gweithio ar Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin fel Uwch Animeiddiwr.

Meddai: “Roedd fy rôl yn cynnwys gweithio’n agos fel tîm i ddod â’r mân-luniau hynod ddiddorol ond cymhleth hyn yn fyw mewn ffyrdd cyffrous a chreadigol.

"Un o fy hoff bethau am weithio ar y gêm oedd y cyfle i weithio gyda chymaint o amrywiaeth o gymeriadau a darganfod sut y byddent yn symud a'r heriau o'u rhoi ar waith mewn lleoliad RTS.

“Roedd cael y cyfle i arbrofi gyda gwahanol fathau o brosiectau yn ystod fy amser yn PDC megis Games, VFX ac ati wedi rhoi cipolwg i mi ar animeiddio ar gyfer pob un o’r llwyfannau hyn ac felly wedi tanio fy niddordeb mewn animeiddio gêm.”

Phil Gray

Roedd Phil Gray, a raddiodd o Animeiddio ym 1996, yn Gynhyrchydd ar Hogwarts Legacy, sydd wedi'i enwebu ar gyfer y Gêm Deulu Orau.

Meddai: “Gofynnwyd i rai o animeiddwyr sinematig Travellers Tales helpu i gael y gêm allan mewn trefn dda ac ar amser, ac fel Pennaeth yr Adran cefais glod.

"Fy rôl oedd gweithredu fel rheolwr llinell, cyswllt ar gyfer unrhyw adborth a siarad â'u harweinwyr animeiddio.

“Yr uchafbwyntiau i mi fyddai gweithio gyda’r tîm, gan mai nhw yw’r dalent, a gweld rhai o’r ergydion olaf yn ôl-gerbyd y gêm.

"Fy mhrif atgof o fy amser yn y brifysgol yw sut roedd yr holl diwtoriaid bob amser yn meithrin ymdeimlad gwych o hyder a hunangred, yn ogystal â darparu gwybodaeth dda am y diwydiant i helpu gyda chamau ar ôl astudio.”

Dominic Pugh

Roedd Dominic Pugh, a raddiodd o Animeiddio Cyfrifiadurol yn 2014, yn Artist 3D ar Baldur's Gate III, a enillodd y Gêm Aml-chwaraewr Orau, Cerddoriaeth Orau, Naratif Gorau a gwobr Dewis y Bobl EE.

Meddai: “Wrth weithio ar y prosiect yn y stiwdio allanol Airship Images, creais wallt, arfwisg, arfau ac ategolion.

“Buom yn gweithio gyda’r prif ddatblygwr Larian i ddarparu llawer o asedau a oedd yn amrywio ar draws yr holl rywogaethau yn y gêm. Roedd yn brosiect mor wych i fod yn rhan ohono gan y byddech chi'n bownsio rhwng gwahanol fathau o asedau, sy'n help mawr i ddal ati fel artist.

“Yr hyn a gymerais oddi wrth PDC oedd y cyfathrebu rhyngddisgyblaethol a bod yn agored am y gwaith rydych yn ei wneud.

"Gan eich bod wedi'ch lleoli yn y DU, a Larian wedi'i leoli yng Ngwlad Belg, rydych chi'n poeni am y gallu i drosglwyddo bwriad neu syniad. Ond trwy fynd ar drywydd nod tuag at weledigaeth unigol a chynnal llinell gyfathrebu agored y cynnwys, gallwch gael y dolenni adborth di-ffrithiant sydd eu hangen.”

Dean James

Roedd Dean James, a raddiodd o Animeiddio Cyfrifiadurol yn 2006, yn Uwch Animeiddiwr ar Horizon: Call of the Mountain, sydd wedi’i enwebu am y Cyflawniad Technegol Gorau.

Dywedodd: "Roedd fy rôl ar y gêm yn cynnwys crefftio digwyddiadau sinematig a intros brwydr bos gan ddefnyddio asedau Guerilla Games, a'u golygu i'w gwneud yn addas ar gyfer VR. Roeddwn hefyd yn ddigon ffodus i drosglwyddo nifer o ergydion o'r newydd."

"Roedd yn brofiad gwych gweithio ar IP anhygoel fel Horizon a gyda Guerilla Games. Roedd yn freuddwyd i weithio ar y cymeriadau o'r fasnachfraint honno ac rwy'n falch iawn o'r ergydion a neilltuwyd i mi greu ar gyfer y gêm. Gweld roedd fy ergydion yn cael eu defnyddio yn y deunydd hyrwyddo o Horizon: Call of the Mountain yn uchafbwynt arbennig i mi.

"Bydd mynd i fyd animeiddio, ac yn arbennig animeiddio gêm fideo, bob amser yn rhywbeth yr wyf yn ddiolchgar amdano, o'm hamser yn astudio yn PDC (GCADT gynt). Rwyf wedi cael y cyfle i animeiddio cymeriadau o fyd Harry Potter, Marvel, Star Wars a Horizon - cyfleoedd nad oeddwn yn gwybod eu bod yn bodoli cyn astudio'r cwrs Animeiddio Cyfrifiadurol yn PDC. Pwy fyddai wedi meddwl y byddai plentyn o dde Cymru yn animeiddio Harry Potter, Captain America neu aderyn Storm ar gyfer gemau fideo?"

Ychwanegodd Gareth Hutchinson, arweinydd cwrs Animeiddio Cyfrifiadurol: “Rydym wrth ein bodd bod cymaint o’n cyn-fyfyrwyr wedi cyfrannu at deitlau a enwebwyd gan y Gemau BAFTA eleni. Mae’n enghraifft wych arall o ba mor dda y mae’r addysg a’r hyfforddiant a ddarparwn yn PDC yn paratoi ein myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd mor gyffrous yn y diwydiant.”

Mae rhestr lawn o’r cyn-fyfyrwyr sydd wedi gweithio ar gemau enwebedig isod:

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – enwebwyd ar gyfer y Gêm Brydeinig Orau

 • Nick Rodgers (Animeiddio, 2006) – Cyfarwyddwr Celf ac Animeiddio
 • Phillip Williams (Animeiddio Cyfrifiadurol, 2007) – Animeiddiwr Arweiniol
 • Sravya Datla (Animeiddio Cyfrifiadurol, 2018) – Animeiddiwr Hŷn
 • Victoria Evans (Animeiddio Cyfrifiadurol, 2009) – Animeiddiwr Hŷn (Sinemateg)
 • David Clifford (Animeiddio Cyfrifiadurol, 2007) – Animeiddiwr

Hogwarts Legacy – enwebwyd ar gyfer y Gêm Deulu Orau

 • Phil Gray (Animeiddio, 1996) – Cynhyrchydd
 • Dean Paupe (Animeiddio Cyfrifiadurol, 2013) – Artist 3D

Baldur's Gate III - enillydd y Gêm Aml-chwaraewr Orau, Cerddoriaeth Orau, Naratif Gorau a gwobr Dewis y Bobl EE

 • Tomos Hywel-Evans (Celf Gêm, 2014) – Artist 3D
 • Dominic Pugh (Animeiddio Cyfrifiadurol, 2014) – Artist 3D

CyberPunk 2077 - enillydd y Gêm Esblygol Orau

 • Andreas Stavaas (Game Art, 2017) – Artist Amgylcheddol

Forza Horizon 5 – enwebwyd ar gyfer y Gêm Esblygol Orau

 • James Onslow-Major (Animeiddio Cyfrifiadurol, 2006) – Animeiddiwr Hŷn

Horizon: Call of the Mountain – enwebwyd ar gyfer y Cyflawniad Technegol Gorau

 • Dean James (Animeiddio Cyfrifiadurol, 2006) – Uwch Animeiddiwr

Disney Illusion Island - enwebwyd am y Gêm Brydeinig Orau a'r Gêm Deulu Orau

 • Iwan Williams (Animeiddiad, 2021) – Animeiddiwr Iau (Cutscenes)