Llwyddiant yng ngwobrau RTS Cymru i fyfyrwyr a graddedigion PDC

RTA Cymru Wales awards 2024

Mae myfyrwyr a graddedigion PDC wedi’u cydnabod mewn chwe chategori yng ngwobrau’r Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS) Cymru, sy’n dathlu’r cynnwys gorau oll a wnaed gan fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Enillodd y graddedigion Animeiddio Cyfrifiadurol Tom Walters a Charlotte Cousins y wobr Animeiddio Israddedig gyda’u ffilm fer, The Closet. Roedd Critter Caper, gan gyd-fyfyrwyr Animeiddio Oliver Sharpe a Daisy Hill, hefyd ar y rhestr fer ar gyfer y wobr.

Roedd Tom, a raddiodd yn 2023, yn Gyfarwyddwr, Awdur, Cynhyrchydd, Sinematograffydd, Artist Goleuo, Artist Technegol a chyfansoddwr ar The Closet. Dywedodd: “Fe wnes i fwynhau creu a gweld fy ngweledigaeth yn dod yn fyw yn fawr, gan gydweithio ag artistiaid eraill a chael fy syfrdanu gan eu gwaith. Roedd gweithio ar y ffilm wedi fy ngalluogi i gael gwell dealltwriaeth o bob agwedd ar y broses gwneud ffilmiau ac arbenigeddau artistiaid eraill.

“Roedd mynychu’r gwobrau yn anhygoel ac yn swreal – yn enwedig pan ofynnodd Russell T Davies [ysgrifennwr Doctor Who] i mi ble y gallai wylio’r ffilm! Rwy’n ddiolchgar iawn i Brifysgol De Cymru am y profiad gwych hwn.”

Enillodd y myfyriwr ffilm Charlie Grayson y wobr Comedi ac Adloniant, a'r Wobr Crefft am Camera, am ei ffilm Penguin, ac enillodd Bedwyr Hughes ac Amy Owen y wobr ffurf fer Ffeithiol am eu ffilm Holm Sweet Home.

Enillodd myfyriwr MA Ffilm (Cyfarwyddo) Alexandros Kelepeshis y wobr Ddrama am ei ffilm Black Veil, ac enillodd Daniel Evans, a raddiodd MA mewn Animeiddio, y Wobr Grefft am Sain am ei ffilm Amygdala.

Enillodd Francesca Barbieri, a raddiodd o Berfformio a'r Cyfryngau yn 2017, y wobr am Reolwr Cynhyrchu (Ffeithiol). Ers ei hastudiaethau yn PDC mae Francesca wedi gweithio ar nifer o sioeau i’r BBC, gan gynnwys The One Show, Wonders of the Celtic Deep a 54 Hours Under the Ground, yn ogystal â rhaglenni i Channel 4, ITV a BBC Radio Wales.

Meddai Gareth Hutchinson, arweinydd cwrs Animeiddio Cyfrifiadurol yn PDC: "Mae'n newyddion gwych bod ffilm o'r cwrs BA Animeiddio Cyfrifiadurol wedi ennill y categori Animeiddio Myfyrwyr Israddedig yng Ngwobrau RTS Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol. enghraifft o’r allbwn creadigol o safon y gall ein myfyrwyr ei wneud, a dymunwn bob lwc i’r timau buddugol ac enwebedig gyda’u gyrfaoedd yn y dyfodol o’r dechrau cyffrous iawn hwn.”

I gael rhagor o fanylion am enillwyr gwobrau RTS Cymru Wales eleni, ewch i wefan y gwobrau.