Myfyriwr animeiddio yn ymddangos yng ngŵyl ffilm Lego Star Wars

Amy McCrellis - Lego Star Wars short film

Darlun o ffilm fer Amy McCrellis, Initiating Reboot

Mae ffilm fer gan fyfyrwraig Animeiddio Prifysgol De Cymru (PDC) Amy McCrellis wedi’i dewis o blith miloedd ar draws y byd i ddathlu 25 mlynedd o Lego Star Wars.

Amy McCrellis

Mae Amy, 20, o Ogledd Iwerddon, yn ei hail flwyddyn o'r cwrs BA (Anrh) Animeiddio yn PDC.

Mae ei ffilm, Initiating Reboot, bellach yn rhan o ŵyl ffilm 25 eiliad Lego Star Wars, sy’n cynnwys y ffilmiau ffan 25 eiliad gorau gan animeiddwyr sydd wedi ail-greu eu momentau Star Wars gorau – neu wedi gwneud rhai newydd – gyda’u hoff ffigurau bach Lego.

“Rwy’n gefnogwr enfawr o Star Wars ac wedi bod wrth fy modd â Lego erioed, felly pan ddywedodd fy narlithydd [Sarah Strickett] wrthym am y gystadleuaeth hon, roeddwn i’n gwybod bod yn rhaid i mi fynd amdani,” meddai Amy.

“Cymerodd y ffilm tua 3-4 wythnos i’w gwneud, ochr yn ochr â fy ngwaith prifysgol, ond roedd yn broses bleserus iawn.

“Roeddwn i’n gwybod, hyd yn oed pe na bai’n cael ei ddewis, y byddai’n dal i fod yn brofiad gwych i’w ychwanegu at fy mhortffolio.

“Roeddwn yn teimlo wedi fy syfrdanu’n llwyr ac yn anrhydedd cael fy newis ar gyfer yr ŵyl ffilm 25 eiliad. Mae'n teimlo'n swreal, yn enwedig gan fy mod yn gwybod mai dim ond uchafswm o 1,000 o ffilmiau fyddai'n cael eu dewis o blith cyflwyniadau ledled y byd.

“Y peth cyntaf wnes i oedd ffonio fy rhieni a fy mrawd i ddweud wrthyn nhw, gan eu bod nhw hefyd yn gefnogwyr Star Wars enfawr ac wedi fy helpu i gymaint pan oeddwn i'n rhedeg fy syniadau heibio iddyn nhw. Mae'r holl beth yn teimlo fel gwireddu breuddwyd!"

Gwyliwch ffilm Amy yma:

Ychwanegodd: “Dewisais astudio yn PDC ar ôl taith wych o amgylch y cyfleusterau ar y campws a siarad â darlithwyr am y cwrs. Roedd yn teimlo fel y ffit iawn i mi; rhywle y gallwn wir gyflawni fy mhotensial.

“Ar ôl graddio, rwy’n bwriadu dychwelyd i Brifysgol De Cymru i astudio’r MA mewn Animeiddio ac yna mynd i mewn i’r diwydiant animeiddio 2D.”

Mae ffilm Amy hefyd yn ymddangos yn y fideo Don’t Forget the Droids ar wefan Lego: https://www.lego.com/en-gb/themes/star-wars/lego-star-wars-anniversary

Astudio Animeiddio yn PDC