Ymweliad â'r Brifysgol yn datgelu byd gwyddoniaeth i ddisgyblion ysgol

The 48 pupils from Year 5 and Year 6 at Coed y Lan Primary School visited the University’s Treforest Campus on 5 February to mark International Day of Women and Girls in Science. Feb 2024

Mae merched o ysgol ym Mhontypridd wedi bod yn dysgu am bob agwedd ar wyddoniaeth yn ystod ymweliad â Phrifysgol De Cymru (PDC).

Fe wnaeth 48 disgybl o Flwyddyn 5 a Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Maes Y Coed ymweld â Champws Trefforest y Brifysgol ar 5 Chwefror i nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth.

Ychydig wythnosau cyn ymweliad y disgyblion â PDC, bu Dr Sorcha Diskin, Pennaeth Pwnc Gwyddorau Cemegol ac Amgylcheddol y Brifysgol, a Laura Roberts, Swyddog Allgymorth STEM, yn cynnal gweithdai cemeg yn yr ysgol.

Yn ystod yr ymweliad â'r Brifysgol cafodd y merched daith o amgylch y campws cyn cymryd rhan mewn sesiynau ymarferol, a oedd yn cynnwys echdynnu DNA, ac adeiladu a chodio Roboteg Lego Spike.

The 48 pupils from Year 5 and Year 6 at Coed y Lan Primary School visited the University’s Treforest Campus on 5 February to mark International Day of Women and Girls in Science. Feb 2024

Yn dilyn y sesiynau gwyddoniaeth, gofynnwyd i'r merched ddylunio posteri am “Gyflyrau Mater', a fydd yn cael eu coladu a'u gwneud yn boster er mwyn cael eu harddangos yn y Brifysgol.

"Mae'n wych croesawu'r disgyblion o Goed y Lan i'r Brifysgol fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth, a rhoi cyfle iddynt edrych ar y gwaith hynod ddiddorol sy'n cael ei wneud yn PDC sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth," meddai Dr Diskin.

"Mae'n hysbys iawn bod bwlch rhwng y rhywiau ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), felly mae'n bosibl y bydd gallu rhoi cyfle i ferched iau weld beth maen nhw'n ei gynnwys, a pha mor gyffrous y gall yr astudiaeth a'r gwaith fod, godi eu diddordeb yn y pynciau."

Roedd yr ymweliad hwn hefyd yn nodi defnydd swyddogol cyntaf Ystafell Allgymorth STEM newydd y Brifysgol[RJ1] .

Ychwanegodd Laura Roberts: "Nodau fy rôl yw ymgysylltu â chynulleidfa iau nag y mae'r Brifysgol wedi'i wneud yn draddodiadol, gan ganolbwyntio ar grwpiau Ysgolion Cynradd a Blynyddoedd 7, 8 a 9 mewn ysgolion uwchradd.

"Byddwn yn cynnal mwy o ymweliadau campws, gan ddefnyddio'r ystafell allgymorth STEM ar gyfer gweithdai ymarferol, a datblygu rhaglen allgymorth STEM i ymgysylltu ag ysgolion yn yr ardal leol.

"Ein nod yw ysbrydoli ac addysgu'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, hyrwyddo'r cyrsiau STEM sydd ar gael yn y Brifysgol, a thynnu sylw at sut y gall astudiaethau prifysgol agor drysau i ystod eang o gyfleoedd gyrfa."