Y RHEOLAU

Telerau ac Amodau’r Raffl


Mae Prifysgol De Cymru yn cynnal raffl lle bydd myfyrwyr sy'n cwblhau ac yn cyflwyno arolwg Cyferbyniadau Caerdydd yn cael cyfle i ennill taleb Amazon gwerth £50 trwy rannu eu profiadau.

 • Mae hon yn raffl am ddim, sy'n cael ei chynnig gan Brifysgol De Cymru.
 • Mae hi ar agor i unigolion sy'n cwblhau ac yn cyflwyno arolwg Cyferbyniadau Caerdydd erbyn 11.59pm ddydd Sul 6 Mehefin 2021 yn unig.
 • Mae’n rhaid cwblhau’r ffurflen sydd ar gael ar ddiwedd yr arolwg.
 • Mae un wobr ar gael, sef e-daleb Amazon gwerth £50.
 • Tynnir y raffl ar 7 Mehefin gydag phob unigolyn sy'n cwblhau'r arolwg yn cael ei gynnwys.
 • Bydd enillydd y wobr yn cael ei dynnu ar hap a bydd hyn yn cael ei ystyried fel y cais buddugol.
 • Dim ond un cais y pen.
 • Ni fydd ceisiadau dyblyg yn cael eu hystyried.
 • Nid oes cyfwerth ariannol amgen ar gael.
 • Nid oes gwobr arall ar gael.
 • Ni fydd unrhyw drafodaeth am ganlyniad y raffl.
 • Hysbysir yr enillydd o fewn saith diwrnod ar ôl i'r raffl gael ei thynnu, a bydd adran Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn cysylltu â nhw trwy'r manylion cyswllt a ddarperir ar y ffurflen.
 • Trwy lenwi'r arolwg, mae'r enillwyr yn cytuno i gymryd rhan mewn unrhyw gyhoeddusrwydd sy'n ofynnol gan y Brifysgol.