Astudio a byw

Bydd eich amser yn PDC yn ehangu eich gorwelion, yn eich ysbrydoli gyda ffyrdd newydd o edrych ar y byd o'ch cwmpas, ac yn datgloi'ch potensial i wneud y gorau o'ch gyrfa.

LLEOLIADAU

locations.jpg

LLETY

accommodation-1.png

BYWYD YN PDC

life-at-usw.jpg


LLWYBRAU ASTUDIO

Gwnewch wahaniaeth yn ymarferol, nid dim ond ar bapur. Fel un o'r prifysgolion mwyaf yn y DU, rydym yn cynnig ystod enfawr o gyrsiau sydd wedi'u cynllunio gyda phartneriaid diwydiant i sicrhau eich bod yn barod am yrfa.

study-routes-main-banner-WELSH.png


Lleoliadau

locations-main-banner-WELSH.png

Mae ein campysau wedi'u cynllunio i weithio gyda'i gilydd. Gallwch deithio o'r naill i'r llall yn rhwydd, gan wneud byw ac astudio yn opsiwn ymgyfnewidiol.


LLETY

Mae symud oddi cartref yn un o'r penderfyniadau mwyaf y byddwch chi'n eu gwneud. Mae hefyd yn un o eiliadau mwyaf grymusol a chyffrous eich bywyd, gan roi eich lle eich hun i astudio, cymdeithasu a chwrdd â ffrindiau newydd.

accommodation-main-banner-WELSH.png


life-at-usw-main-banner-WELSH.png