Bydd eich amser yn PDC yn ehangu eich gorwelion, yn eich ysbrydoli gyda ffyrdd newydd o edrych ar y byd o'ch cwmpas, ac yn datgloi'ch potensial i wneud y gorau o'ch gyrfa.


LLWYBRAU ASTUDIO

Gwnewch wahaniaeth yn ymarferol, nid dim ond ar bapur. Fel un o'r prifysgolion mwyaf yn y DU, rydym yn cynnig ystod enfawr o gyrsiau sydd wedi'u cynllunio gyda phartneriaid diwydiant i sicrhau eich bod yn barod am yrfa.


LLEOLIAD

Student Life Cardiff.jpg

Mae ein campysau wedi'u cynllunio i weithio gyda'i gilydd. Gallwch deithio o'r naill i'r llall yn rhwydd, gan wneud byw ac astudio yn opsiwn ymgyfnewidiol.

Llety

Accommodation

Symud oddi cartref yw un o'r penderfyniadau mwyaf y byddwch yn ei wneud. Mae hefyd yn un o eiliadau mwyaf grymusol a chyffrous eich bywyd, gan roi eich lle eich hun i astudio, cymdeithasu a chwrdd â ffrindiau newydd.


Bywyd PDC

Mae astudio cwrs ym Mhrifysgol De Cymru yn fwy nag ennill gradd yn unig. Yma, byddwch chi'n gwneud ffrindiau am oes, yn rhoi cynnig ar lawer o bethau newydd ac yn dod yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.


gwneud cais

Apply to USW

Yn barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i'r #USWFamily. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

gyrfaoedd

Luke Goddard Public Services.jpg

Mae cyflogadwyedd wedi’i ymgorffori yn ein cwricwlwm ac mae gennym dîm gyrfaoedd ymroddedig i’ch cefnogi.

sgwrsio â ni

Chat with us

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

YMWELD Â NI

Bloggers Group Photo 17/18

Archwiliwch ein campysau a darganfod dinasoedd bywiog Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd.