Meddwl am astudio gradd, ond yn ansicr a yw PDC yn addas i chi? Mae ein cyrsiau blasu byr yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau i'ch cyflwyno i'ch dewis faes astudio a rhoi cipolwg i chi ar sut y byddwch yn dysgu ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae cyrsiau blasu yn ffordd wych o brofi’r hyn sydd gan Brifysgol De Cymru i’w gynnig ac yn rhoi gwell syniad i chi o sut beth yw astudio yma. Mae ein holl gyrsiau yn cael eu cyflwyno ar-lein ac yn cael eu cyflwyno gan ddarlithwyr yn y Brifysgol, gyda phob un yn cynnwys cymysgedd cynhwysfawr o dasgau rhyngweithiol, tiwtorialau fideo ac enghreifftiau ymarferol.

Mae cyrsiau blasu yn amrywio o ran hyd, ond gallwch chi stopio, ailddechrau neu ailchwarae'r cwrs blasu unrhyw bryd ar ôl i chi ddechrau. Gallwch hefyd tracio eich cynnydd yn ystod pob cwrs. 

Sylwer: Ar hyn o bryd, mae ein cyrsiau blasu byr ar gael try gyfrwng y Saesneg yn unig.


CYRSIAU BLASU CHWARAEON

Sport Taster Courses

CYRSIAU BLASU Heddlua

policing-short-taster-courses.jpg

CYRSIAU BLASU CEIROPRACTEG

Chiropractic Short Taster Courses

CYRSIAU BLASU TROSEDDEG

Criminology Short Course

CYRSIAU BLASU SEICOLEG

psychology short courses

Cyrsiau Blasu Gwaith Ieuenctid

Youth and Community Work Course


GWYBODAETH BELLACH