Meddwl am astudio gradd, ond yn ansicr a yw PDC yn addas i chi? Mae ein cyrsiau blasu byr yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau i'ch cyflwyno i'ch dewis faes astudio a rhoi cipolwg i chi ar sut y byddwch yn dysgu ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae cyrsiau blasu yn ffordd wych o brofi’r hyn sydd gan Brifysgol De Cymru i’w gynnig ac yn rhoi gwell syniad i chi o sut beth yw astudio yma. Mae ein holl gyrsiau yn cael eu cyflwyno ar-lein ac yn cael eu cyflwyno gan ddarlithwyr yn y Brifysgol, gyda phob un yn cynnwys cymysgedd cynhwysfawr o dasgau rhyngweithiol, tiwtorialau fideo ac enghreifftiau ymarferol.

Mae cyrsiau blasu yn amrywio o ran hyd, ond gallwch chi stopio, ailddechrau neu ailchwarae'r cwrs blasu unrhyw bryd ar ôl i chi ddechrau. Gallwch hefyd tracio eich cynnydd yn ystod pob cwrs. 

Sylwer: Ar hyn o bryd, mae ein cyrsiau blasu byr ar gael try gyfrwng y Saesneg yn unig.


CYRSIAU BLASU CHWARAEON

Sport Taster Courses

CYRSIAU BLASU PLISMONA

policing-short-taster-courses.jpg

CYRSIAU BLASU CEIROPRACTEG

Chiropractic Short Taster Courses

CYRSIAU BLASU TROSEDDEG

Criminology Short Course

CYRSIAU BLASU SEICOLEG

psychology short courses


GWYBODAETH BELLACH