Ydych chi eisiau dod yn Ceiropractydd cofrestredig? Cael dealltwriaeth gadarn o sut y gall PDC eich cefnogi ar y daith hon gyda'n cwrs blasu ceiropracteg rhad ac am ddim.

Bydd y cwrs blasu ceiropracteg ar-lein yn eich cyflwyno i gymysgedd o bynciau, gan amlygu'r sgiliau a'r technegau a ddefnyddir mewn therapïau a thriniaethau ceiropracteg bob dydd. Mae hefyd yn esbonio sut y gall ennill gradd yn y maes hwn eich gosod ar eich ffordd i ddod yn Ceiropractydd cofrestredig.

Gan gymryd tua awr i'w gwblhau, mae'r cwrs blasu am ddim yn ffordd wych o fesur ai PDC a'n hystod o raddau ceiropracteg yw'r dewis cywir i chi. Gallwch chi stopio, ailddechrau ac ailchwarae'r cwrs ar-lein unrhyw bryd ar ôl i chi ddechrau.


Cyrsiau Blasu Ceiropracteg

Introduction To Chiropractic Management Taster Course

Cyflwyniad i Reoli Ceiropracteg

Mae'r cwrs blasu hwn yn cynnwys cymysgedd o bynciau sy'n cyflwyno'r sgiliau a'r technegau sy'n gysylltiedig â thriniaeth a therapi ceiropracteg. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn deall yn well beth sy'n gysylltiedig â dod yn Ceiropractydd cofrestredig.

Tiwtor cwrs: Paul McCambridge

Hyd y cwrs: 60 munud


Ceiropracteg yn PDC

chiropractic degrees

Diwrnodau Agored

Open Days Bloggers

Sgwrsiwch â ni ar-lein

Chat with us

Gwnewch gais i astudio yn PDC

Apply to USW