Ystyried troi eich angerdd am chwaraeon yn radd? O hyfforddi i iechyd, mae ein cyrsiau rhagflas yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau i ddangos i chi beth allech chi ei ddysgu os dewiswch PDC.

Gan ddefnyddio tiwtorialau fideo, enghreifftiau ymarferol a thasgau anffurfiol, bydd ein darlithwyr yn rhoi cyflwyniad i chi i chwaraeon gyda PDC. Gall darpar fyfyrwyr edrych ar hyfforddiant pêl-droed neu rygbi, anafiadau chwaraeon, y system cardio-anadlol a mwy gyda'n cyrsiau blasu byr ar-lein sy'n amrywio o 25 munud hyd at tua thair awr.

Mae ein cyrsiau blasu chwaraeon yn ffordd wych o brofi’r hyn sydd gan Brifysgol De Cymru i’w gynnig tra’n cael syniad ai dyma’r lle iawn i chi. Angen seibiant ar ôl y gic gyntaf? Gellir atal, ailddechrau ac ailchwarae ein cyrsiau unrhyw bryd ar ôl i chi ddechrau.


Cyrsiau Blasu Chwaraeon

Introduction to football coaching

Cyflwyniad i Hyfforddi Pêl-droed

Mae'r cwrs blasu hyfforddiant pêl-droed rhagarweiniol hwn yn cynnwys cymysgedd o bynciau sy'n cyflwyno rhai egwyddorion ac athroniaethau sylfaenol hyfforddi pêl-droed trwy ystod o diwtorialau fideo a thasgau anffurfiol.

Tiwtor cwrs: Grant Kalahar

Hyd y cwrs: 60 munud

Sport Taster Courses

Atal Anafiadau Chwaraeon

Mae ein cwrs rhagflas Atal Anafiadau Chwaraeon yn cynnwys cymysgedd o bynciau sy’n rhoi cipolwg ar gost, effaith a mesurau ataliol ar gyfer anafiadau chwaraeon, a mewnwelediad pellach i faes therapi chwaraeon ac ymarfer corff.

Tiwtor cwrs: Kate Williams

Hyd y cwrs: 25 munud

Rugby Coaching and Performance Taster Course

Cyflwyniad i Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi

Mae'r cwrs hyfforddi rygbi rhagarweiniol hwn yn cynnwys cymysgedd o dasgau rhyngweithiol a thiwtorialau sy'n ymdrin ag ystod o bynciau ym maes hyfforddi rygbi gan gynnwys nodweddion ac ymddygiad hyfforddwr effeithiol i berfformiad a dadansoddi tactegol.

Tiwtor y cwrs: Ioan Paval

Hyd y cwrs: 3 awr 30 munud

Cardio Respiratory System Taster Course

Cyflwyniad i'r System Gardio-Anadlol

Bydd y cwrs blasu hwn i astudio gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff yn eich arwain trwy daith ocsigen trwy’r corff dynol, gan eich cyflwyno i’r systemau pwlmonaidd a chardiofasgwlaidd gyda thiwtorialau a demos o’n labordai arbenigol.

Tiwtor cwrs: Trevor Harris

Hyd y cwrs: 1 awr 40 munud

Sports taster course

Cyflwyniad i Gryfder a Chyflyru

Mae’r cwrs rhagarweiniol hwn yn cynnwys cymysgedd o dasgau rhyngweithiol a thiwtorialau sy’n archwilio maes cryfder a chyflyru a’r rôl ganolog y mae hyfforddwyr arbenigol yn ei chwarae wrth wella perfformiad elitaidd trwy nodi a darparu hyfforddiant cryfder sy’n gysylltiedig ag ystod o broffesiynau chwaraeon.

Tiwtor cwrs: Peter Ashcroft

Hyd y cwrs: 1 awr 45 munud

Strength and Conditioning taster day

Gwellach hyfforddiant yn Gryfder a Chyflyru

Mae’r cwrs blasu byr hwn yn cynnwys cymysgedd o dasgau rhyngweithiol a thiwtorialau sy’n ymdrin â’r cysyniadau allweddol a fframweithiau cryfder a chyflyru gyda ffocws ar y sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn llwyddiannus i symud ymlaen yn y proffesiwn.

Tiwtor cwrs: Richard Clarke

Hyd y cwrs: 1 awr 45 munud


Chwaraeon yn PDC

sport degrees

Diwrnodau Agored

Open Days Bloggers

Sgwrsiwch â ni ar-lein

Chat with us

Gwnewch gais i astudio yn PDC

Apply to USW