Meddwl am yrfa yn yr heddlu ond yn ansicr pa lwybr i'w ddilyn? Dysgwch am rôl yr heddlu a’r system cyfiawnder troseddol, a’r mathau o sgiliau y bydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i’r proffesiwn, trwy ystod o gyrsiau blasu plismona PDC.

Mae darlithwyr yn defnyddio cymysgedd o diwtorialau fideo a thasgau rhyngweithiol wrth iddynt roi cipolwg ar yr hyn y gallech fod yn ei astudio ar un o’n graddau plismona yn ogystal â’r hyn y gallwch ei ddisgwyl o yrfa yn ymladd trosedd – boed hynny fel swyddog heddlu, PCSO neu dadansoddwr heddlu.


Mae’r cyrsiau blasu plismona, sy’n amrywio o ran hyd o 30 munud i fwy nag awr, yn ffordd wych o brofi’r hyn sydd gan Brifysgol De Cymru i’w gynnig tra’n cael syniad ai dyma’r lle iawn i chi. Gallwch chi stopio, ailddechrau ac ailchwarae'r cyrsiau ar-lein unrhyw bryd ar ôl i chi ddechrau.


Cyrsiau Blasu Plismona

policing-taster-courses.jpg

Cyflwyniad i Blismona Proffesiynol

Mae’r cwrs blasu hwn yn cyflwyno rôl yr heddlu a’r system cyfiawnder troseddol ac yn ymdrin â phynciau fel lladrad, trin dioddefwyr a phobl ar goll. Cyflwynir y cwrs trwy diwtorialau fideo a thasgau rhyngweithiol.

Tiwtor cwrs: Helen Martin

Hyd y cwrs: 1 awr 20 munud

policing knowledge check

Gwiriad Gwybodaeth Plismona

Mae’r cwrs blasu byr hwn yn cynnwys cymysgedd o dasgau rhyngweithiol a thiwtorialau sy’n canolbwyntio ar rywfaint o wybodaeth a sgiliau sylfaenol a fydd yn cefnogi eich dilyniant i’r proffesiwn.

Tiwtor y Cwrs: Helen Martin

Hyd y cwrs: 30 munud

policing taster course

Plismona Bregus: Cam-drin Domestig

Mae materion plismona sy’n ymwneud â bod yn agored i niwed, yn enwedig cam-drin domestig, yn fater sensitif i lawer. Trwy gyfres o diwtorialau fideo a thasgau rhyngweithiol, bydd y cwrs blasu byr hwn yn eich cyflwyno i'r dulliau a ddefnyddir ar draws y proffesiwn i amddiffyn yr unigolion mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas.

Tiwtor y Cwrs: Alun Davies, Huw Smart

Hyd y cwrs: 1 awr


Plismona yn PDC

policing degrees

Diwrnodau Agored

Open Days Bloggers

Sgwrsiwch â ni ar-lein

Chat with us

Gwneud Gais i astudio yn PDC

Apply to USW