Enw da am Ragoriaeth

Mae Prifysgol De Cymru wedi bod yn cynhyrchu graddedigion mawr eu hangen sy'n barod i ymuno â'r proffesiwn heddlua ers dros 15 mlynedd. 

Rydym wedi datblygu perthynas waith agos gyda'r heddlu ac wedi sefydlu cyfleusterau o'r radd flaenaf i roi cyfleoedd hyfforddi go iawn i'n myfyrwyr, sy'n hanfodol wrth baratoi graddedigion sy'n barod ar gyfer y byd gwaith.

PCDA LOGO

Mae'r Brifysgol yn gweithio gyda heddluoedd niferus i addysgu a hyfforddi swyddogion newydd i lefel gradd a thu hwnt trwy lwybr gwaith ac astudio cyfun o fewn eu cwnstabliaeth leol.

Heddlu Dyfed Powys

Heddlu Dyfnaint a Chernw

Cwnstabliaeth Swydd Gaerloyw

Heddlu Wiltshire

Heddlu Dorset


Cyfleusterau Gwerth Chweil

Gallwch gael blas real iawn ar blismona drwy dderbyn hyfforddiant yn ein Canolfan Efelychiadau Hydra, a ddefnyddir i hyfforddi swyddogion heddlu ar bob lefel, a'n cyfleusterau ymchwilio i safleoedd troseddu.