Addysg Uwch mewn colegau lleol

Os ydych chi eisiau cyflawni eich uchelgeisiau ond heb ennill y cymwysterau iawn i wneud gradd yn y brifysgol, neu os oes ymrwymiadau gwaith neu deuluol gyda chi sy’n golygu bod angen i chi astudio’n agosach i’r cartref, mae digon o opsiynau ar gael i chi.

Mae cynghrair strategol rhwng Prifysgol De Cymru a phum coleg drwy dde ddwyrain Cymru. Mae’r cynghrair hwn, ynghyd â’n partneriaeth gydag UHOVI sy’n ceisio ysbrydoli pobl i wella neu ddiweddaru eu sgiliau a’u cymwysterau, yn golygu y gallwch chi astudio ein cyrsiau mewn campysau coleg lleol. Byddwch chi dal yn fyfyriwr Prifysgol De Cymru ac yn cyflawni cymhwyster prifysgol, ond byddwch chi’n astudio mewn lleoliad sy’n gyfleus i chi. Gydag amrywiaeth eang o gymwysterau, gan gynnwys Graddau Sylfaen,

Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNCs) a Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HNDs), a llawer o bynciau gallwch chi ddewis ohonyn nhw, byddwch chi sicr o ddod o hyd i’r cwrs sydd ei angen arnoch chi.

Mantais fawr arall astudio cwrs Prifysgol De Cymru mewn coleg lleol yw bod modd mynd ymlaen i’n amrediad llawn o ddyfarniadau, ac ennill cymhwyster lefel uwch fyth yn y coleg neu yn un o gampysau’r Brifysgol yn ne Cymru. Mae myfyrwyr sy’n parhau yn mwynhau eu hastudiaethau ac yn cael gyrfaoedd sy’n rhoi llawer o foddhad ar ôl iddyn nhw raddio.

Fel myfyriwr Prifysgol De Cymru, cewch chi fynediad i’n llyfrgell a’n hadnoddau dysgu ar-lein a chewch chi aelodaeth o’r Undeb Myfyrwyr. Bydd gan eich rhaglen chi swyddog cyswllt o’r Brifysgol a chewch chi fynd i gyflwyniadau a chael cyngor gan ein swyddogion dilyniant a chyswllt, a bydd lleoedd yn cael eu blaenoriaethu ar ein diwrnodau agored ac ymweliadau. Byddwch chi hefyd yn gallu gwneud ein gwobr Grad Edge unigryw, sy’n helpu i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd.