Israddedig

Prifysgol De Cymru

Bydd eich amser yn PDC yn ehangu eich gorwelion, yn eich ysbrydoli gyda ffyrdd newydd o edrych ar y byd o'ch cwmpas, ac yn datgloi'ch potensial i wneud y gorau o'ch gyrfa.

Yn y Brifysgol, byddwch chi'n gwneud ffrindiau am oes, rhoi cynnig ar lawer o bethau newydd ac yn dod yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. Mae gennym filoedd o fyfyrwyr sy'n dod yma i astudio bob blwyddyn, felly byddwch chi'n cwrdd â digon o bobl o bob rhan o'r byd.

Chwilio am Gwrs

Mae cwrs israddedig yn PDC yn fwy na gradd. Y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth, rydyn ni'n eich helpu chi i gyflawni'ch potensial yn broffesiynol ac yn bersonol.

Mae llawer o gyrsiau yn y Brifysgol wedi'u hachredu gan gyrff proffesiynol. Lle croesawgar i astudio yw de Cymru ac mae ein myfyrwyr yn mwynhau’r awyrgylch cyfeillgar yn PDC.