Astudio ar-lein

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu dewisiadau astudio hyblyg i fyfyrwyr. Postgraduate online study


Cynigir nifer o gyrsiau ar-lein gan y Brifysgol trwy ei phartneriaeth gyda Phrifysgol Nicosia


Gallwch weld cyrsiau eraill sydd ar gael ar-lein ar ein tudalennau cyrsiau.