Canllaw i Rieni am y Brifysgol

Mae dewis ac ymgeisio i’r brifysgol yn gallu bod yn frawychus weithiau. Fel rhiant, mae angen i chi wybod bod eich plentyn yn gwneud y dewis iawn. Mae’r wefan hon yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn ag ymgeisio i’r brifysgol, ffioedd a chyllid a beth i edrych amdano ar ddiwrnod agored.