Canllaw i rieni am ddewis prifysgol

Mae dau brif ffactor i'w hystyried wrth ddewis prifysgol, sef y lleoliad a'r cwrs. Mae'r dudalen hon yn dweud wrthych sut i ddewis cwrs.

Lleoliad

  • Pa mor bell o'r cartref? A fyddan nhw eisiau byw gartref? Neu bellter bach i fwrdd- ond yn ddigon agos i gael dod adref ar y penwythnos? Neu a ydyn nhw eisiau newid llwyr? Mae'n werth ystyried a por bell rydych yn fodlon teithio i fynd â nhw i’r brifysgol â’u hôl ar ddiwedd y tymor. Mae Glasgow yn bell iawn o Truro!
  • Dinas neu gampws? Mae rhai prifysgolion yng nghanol dinasoedd sydd â bywyd nos lliwgar a siopau di-rif tra bod eraill ar gampysau gwledig lle mae popeth ar yr un safle. Mae Prifysgol De Cymru yn cyfuno’r gorau o ddau fyd. Mae gennym ni gampysau dinesig bywiog yng Nghasnewydd a Chaerdydd a lleoliad mwy gweldig ym Mhontypridd (dim ond 25 munud i ffwrdd o Gaerdydd).
  • Tirwedd – efallai bod eich plentyn yn mwynhau syrffio neu feicio mynydd. Bydd angen iddyn nhw ddewis prifysgol lle maen nhw’n cael gwneud eu hoff weithgareddau cymdeithasol. Mae Prifysgol De Cymru yn agos i rai o draethau gorau’r byd, a Bannau Brycheiniog sy’n cynnig cyfleoedd beicio, cerdded a dringo. Bydd gormod o ddewis ganddyn nhw!

Treforest-Campus---Image-of-Aircraft-Maintenance-Centre-ParentSpace.jpg

 

Brecon Beacons