Canllaw i rieni am ddiwrnod canlyniadau a chlirio


Open Day students with sunglasses

Mae diwrnod canlyniadau Safon Uwch yn un o ddiwrnodau pwysicaf eich plentyn (a chithau!) Ai hwn yw’r diwrnod sy’n siapio eu dyfodol neu’n siomi?  

Mae ychydig o sefyllfaoedd yn gallu digwydd ac rydym yn rhoi cyngor i chi am beth i’w wneud mewn sefyllfaoedd gwahanol.  

Proses Glirio UCAS yw lle mae prifysgol sydd â lleoedd gwag yn cael eu paru â myfyrwyr sydd heb gael lle. Dyw hi ddim yn broses gyfrin o gwbl –  ond bydd angen arfogi’ch hun gyda chyngor da.

Mae’ch plentyn yn ennill y graddau sydd eu hangen i fynd i’w hoff brifysgol

 Newyddion ardderchog! Mae eu holl waith caled wedi cael ei wobrwyo. Bydd eu lle yn cael ei gadarnhau ar wefan UCAS a byddwn yn anfon eu gwybodaeth gofrestru atynt ymhen ychydig o ddyddiau.


 

 

Parentspace clearing storyPeidiwch ag ofni Clirio. Ofni’r hyn nad ydych yn ei wybod sy’n codi braw fel arfer, ond mae’n gyffrous iawn ac yn braf gweld yr hyn mae prifysgolion gwahanol yn gallu ei gynnig. Daliwch ati i ffonio nes i chi gael yr hyn rydych ei eisiau. ‘Roedd yn brofiad cadarnhaol i mi yn y pen draw a dw i erioed wedi edrych nôl’ meddai Liam, myfyriwr Prifysgol De Cymru a ddaeth atom drwy Glirio.

Mae’ch plentyn ychydig o bwyntiau’n brin

Gwiriwch wefan UCAS – mae’n bosibl bod y brifysgol wedi eu derbyn beth bynnag, neu’n gallu cynnig cwrs amgen. Mae’n werth siarad â’n staff derbyn i weld a oes modd i ni helpu – ein rhif ffôn yw 03455 76 77 78.

Dyw’ch plentyn ddim yn cael y graddau.

Dyw hi ddim yn ddiwedd y byd, wir. Mae gan y rhan fwyaf o brifysgolion, gan gynnwys Prifysgol De Cymru, leoedd ar gael ar rai cyrsiau. Ffoniwch y brifysgol i weld a allan nhw gynnig lle i chi – efallai bydd ganddyn nhw gyrsiau amgen fel blwyddyn sylfaen neu Dystysgrif Addysg Uwch y gallwch ei gwneud cyn cael lle ar gwrs gradd flwyddyn yn ddiweddarach. Gallai cyrsiau gradd amgen fod ar gael hefyd. Os nad ydych wedi ymgeisio i Brifysgol De Cymru ac mae gennych ddiddordeb mewn cwrs ar ein gwefan Clirio, ffoniwch ni ar 03455 76 06 06.

 

Performance and media course

 

Cyngor Clirio

  • Os oes angen i chi ffonio prifysgol i drafod lle - mae'n rhaid i'ch plentyn wneaud hynny. Bydd prifysgol eisiau siarad â ffonio ar eu rhan.

  • Ymwelwch â phrifysgolion – mae Prifysgol De Cymru yn cynnal diwrnodau gwybodaeth yn ystod y cyfnod Clirio lle cewch ymweld â’r campws, siarad â darlithwyr, a chael gwybodaeth am yr opsiynau llety.

  • Byddwch â meddwl agored – er i chi ddychmychu’ch plentyn yn mynd i brifysgol benodol i wneud cwrs penodol, byddwch yn barod i edrych ar opsiynau eraill.

  • Ceisiwch beidio â barnu – hyd yn oed os nad ydych wedi clywed am gwrs penodol (neu brifysgol benodol) o’r blaen, dyw hynny ddim yn golygu nad yw’r cwrs hwnnw’n iawn i’ch plentyn.

  • Amser i ddathlu neu gysuro – mae’ch plentyn wedi gweithio’n galed ac wedi mynd trwy gyfnod llawn straen. Ond bydd angen i chi roi amser iddyn nhw fod gyda’u ffrindiau.