Canllaw i rieni am ddiwrnodau agored

Mae ymweld â phrifysgol yn helpu’ch plentyn i wneud penderfyniad am le i ymgeisio a pha gynnig i’w dderbyn. Mae Prifysgol De Cymru yn cynnal nifer o ddiwrnodau agored trwy gydol y cylch ymgeisio.  Mae ein digwyddiad cyntaf eleni yn digwydd ym mis Gorffennaf 2015 ar gyfer mynediad yn 2016. Mae digwyddiadau eraill yn ystod yr hydref ac rydym yn cynnal digwyddiad olaf ar gyfer ymgeiswyr hwyr ym mis Mawrth.

 

5 Pwynt Pwysig ar gyfer Diwrnodau Agored

1. Astudiwch y rhaglen – unwaith i chi drefnu’ch lle, bydd rhaglen yn cael ei hanfon atoch sy’n amlinellu’r cyflwyniadau, y teithiau a’r gweithgareddau sy’n digwydd drwy gydol y diwrnod. Bydd gofyn i chi gyrraedd yn y campws a ddewisoch ar amser penodol. Gwnewch nodyn o’r manylion hyn!


2. Cynlluniwch eich diwrnod – bydd y rhaglen yn cynnwys amserlen o ran beth sy’n digwydd a phryd, i’ch helpu i gael y gorau o’ch ymweliad. Does dim rhaid i chi wneud popeth ond gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo amser ar gyfer y pethau sydd o ddiddordeb i chi.


3. Siaradwch â’r academyddion – dylech annog eich mab neu’ch merch i siarad â’r academydd sy’n cynrychioli’r cwrs maen nhw eisiau ei astudio a gofyn cwestiynau am ddewisiadau o ran modiwlau, rhestrau darllen neu faint o amser byddan nhw’n ei dreulio mewn darlithoedd.


4. Ymwelwch â’r adrannau cymorth – rydych angen gwybod y bydd eich plentyn yn cael cefnogaeth yn ystod eu cyfnod gyda ni ym Mhrifysgol De Cymru. Bydd ein staff cyfeillgar a phroffesiynol wrth law drwy gydol y diwrnod i ateb ymholiadau am gyllid, llety, gyrfaoedd neu les.


5. Ewch ar daith – mae hyn yn bwysig iawn. Bydd myfyrwyr sy’n llysgenhadon yn eich tywys ac mae hyn yn ffordd wych i ofyn cwestiynau am eu profiadau nhw fel myfyrwyr. Byddwch hefyd yn gweld ein cyfleusterau anhygoel, ein neuaddau preswyl a’n gweithgareddau chwaraeon a chymdeithasol.