Colegau Sy'n Bartneriaid


Mae gan Brifysgol De Cymru bartneriaeth unigryw gyda cholegau De Ddwyrain Cymru. Drwy’r bartneriaeth hon, gallwch astudio cwrs Prifysgol De Cymru ar safle eich coleg lleol.

Byddwch chi dal yn fyfyriwr Prifysgol De Cymru ac yn ennill cymhwyster Prifysgol, gan gynnwys Graddau Sylfaen, HNC a HND mewn amryw o feysydd pwnc, ond byddwch chi’n astudio mewn lleoliad sy’n gyfleus i chi.

I gael rhagor o wybodaeth am bob un o’n colegau partner, ewch i wefan y coleg gan ddefnyddio’r dolenni isod.