Mae astudio yn y Brifysgol yn un o'r buddsoddiadau mwyaf arwyddocaol y byddwch chi erioed yn ei wneud. Efallai y byddwch yn gymwys i gael benthyciadau, grantiau neu fwrsariaethau i helpu tuag at eich ffioedd dysgu a'ch costau byw.


Rhyngwladol

Rhyngwladol a'r UE

International


Astudio Gofal Iechyd neu Hyfforddiant Athrawon gyda PDC? Mae gwybodaeth benodol am gyllid a bwrsariaethau ar gael isod:

Gofal Iechyd

Myfyrwyr Cartref

Healthcare

Hyfforddiant Athrawon

Myfyrwyr Cartref

Teacher TrainingBuddsoddi yn y Dyfodol

Cynllun Ffioedd a Mynediad

Fee and Access Plan

 

Sut mae PDC yn buddsoddi'r incwm ffioedd y mae'n ei dderbyn er mwyn gwella'r brifysgol wrth symud ymlaen?

Mae prifysgolion yng Nghymru o dan ofynion Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 yn cyhoeddi Cynllun Ffioedd a Mynediad yn flynyddol. Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y bydd y Brifysgol yn buddsoddi ei hincwm ffioedd er mwyn denu, cadw a chefnogi myfyrwyr sydd wedi'u tangynrychioli mewn addysg uwch.


Gallwn helpu i ateb cwestiynau ar gyllid myfyrwyr, ffioedd dysgu, ysgoloriaethau a mwy.