Ffioedd a Chyllid

Astudio yn y Brifysgol yw un o'r buddsoddiadau mwyaf sylweddol y byddwch chi byth yn ei wneud.  Efallai y byddwch yn gymwys i gael benthyciadau, grantiau neu fwrsariaethau i'ch helpu i dalu'ch ffioedd dysgu a'ch costau byw. Darganfyddwch beth rydych chi'n gymwys i wneud cais amdano i dalu am gost eich astudiaeth a chynllunio'ch arian i wneud y gorau o'ch amser yma.