Cyllid astudiaeth Ôl-Raddedig

Tra byddwch yn astudio yn PDC, bydd gennych ddwy brif gost – ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael amrywiaeth o gyllid i helpu â rhain.

Cwrs ôl-raddedig yw'r ffordd ddelfrydol o ychwanegu at eich addysg a chael pen cychwyn yn eich gyrfa. Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu'ch astudiaethau. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau.

Efallai y bydd gennych rai cwestiynau am arian, fel faint o gymorth ariannol sydd ar gael tuag at rhent a bwyd. Yma fe welwch wybodaeth i'ch helpu i ariannu eich amser yn y Brifysgol.

PG Fees1


Benthyciadau a Grantiau

Finance Information

YSGOLORIAETHAU A BWRSARIAETHAU

Student Money Advice

Cymorth Ariannol Ychwanegol

Support


FFIOEDD DYSGU

Beth ydyn nhw?

Ffioedd dysgu yw cost astudio cwrs yn y brifysgol. Bydd cost pob cwrs ôl-raddedig yn amrywio.


Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth benodol am eich ffioedd cwrs ar ein tudalennau cwrs, neu ar ein tudalen ffioedd ymchwil ôl-raddedig, os ydych am wneud gradd ymchwil.


Pwy allai i gysylltu ag am ragor o gymorth?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chost ffioedd dysgu yna cysylltwch â’r Uned Refeniw drwy e-bostio [email protected]

Ceir manylion am gynlluniau talu'r Brifysgol sydd ar gael ar dudalennau ein Tîm Refeniw.

PG Fees and Funding


Y Cam Nesaf