Bwrsariaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Graddau Meistr

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi y bydd bwrsariaethau Llywodraeth Cymru (bwrsari STEEM, bwrsari cyfrwng Cymraeg a Bwrsariaeth 60 +) yn parhau yn 2020-21 ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig cymwys sy'n dechrau eu hastudiaethau yn y flwyddyn academaidd 2020-21.


Bydd y meini prawf cymhwysedd llawn ar gael cyn bo hir. Nodwch y gall y meini prawf a'r broses fod yn wahanol i'r meini prawf a'r broses ar gyfer meini prawf y flwyddyn academaidd 2019-20. 

Pwy sy'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth ôl-raddedig?

I fod yn gymwys ar gyfer y fwrsariaeth ôl-raddedig mae angen i chi gwrdd â phob un o'r canlynol:

  • Yn fyfyriwr sy'n hanu o Gymru neu'r UE (heblaw'r DU).
  • Wedi cofrestru ar gwrs Meistr Ôl-raddedig STEMM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth) cymwys amser llawn neu rhan-amser ym Mhrifysgol De Cymru, gan ddechrau ym mis Medi 2019 neu Chwefror 2020.
  • Yn bodloni'r meini prawf cymhwyster am gyllid ar gyfer Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig gan Cyllid Myfyrwyr Cymru* (* Bydd myfyrwyr dros 60 oed yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth ôl-raddedig hon).
  • Yn parhau i fod yn gofrestredig trwy gydol y cwrs.


Pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth ôl-raddedig?

Mae HEFCW (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru) wedi penderfynu bod y fwrsariaeth ôl-raddedig yn berthnasol i gyrsiau Meistr pwnc STEMM amser llawn neu rhan-amser yn unig.  Mae'r Brifysgol wedi defnyddio categorïau pwnc academaidd HEFCW (ASCs 1, 2, 3, 4 a 6) i bennu cymhwysedd cwrs: 1. Meddygaeth a Deintyddiaeth; 2. Pynciau a phroffesiynau sy'n gysylltiedig â meddygaeth; 3. Gwyddoniaeth; 4. Peirianneg a Thechnoleg; a 6. Gwyddorau Mathemategol, TG a Chyfrifiadura.

Gellir gweld rhestr lawn o'r cyrsiau cymwys yma.

 

Faint yw gwerth y fwrsariaeth ôl-raddedig?

Mae’r fwrsariaeth ôl-raddedig yn werth £2,000 ar gyfer cwrs Meistr llawn. 


Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf bwrsariaeth llawn, ar gael yn ein Cwestiynau Cyffredin.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth?

I fod yn gymwys ar gyfer y fwrsariaeth ôl-raddedig mae angen i chi gwrdd â PHOB UN o'r canlynol:

·         Yn fyfyriwr sy'n hanu o Gymru neu'r UE (heblaw'r DU).

·         Wedi cofrestru ar gwrs Meistr ôl-raddedig a addysgir cyfrwng Cymraeg cymwys ym Mhrifysgol De Cymru, amser llawn neu ran-amser, gan ddechrau ym Medi 2019 neu Chwefror 2020

NEU

·         Wedi cofrestru ar unrhyw gwrs Meistr ôl-raddedig a addysgir ym Mhrifysgol De Cymru, ac yn cwblhau 40 credyd yn Gymraeg, gan ddechrau ym Medi 2019 neu Chwefror 2020.

·         Yn bodloni'r meini prawf cymhwyster am gyllid ar gyfer Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig gan Cyllid Myfyrwyr Cymru* (* Bydd myfyrwyr dros 60 oed yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth ôl-raddedig hon).

·         Yn parhau i fod yn gofrestredig trwy gydol y cwrs.

Pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth?

Mae pob un o gyrsiau Meistr Ôl-raddedig a addysgir yn gymwys ar gyfer y fwrsariaeth – er bod rhaid cwblhau o leiaf 40 credyd yn Gymraeg. Gallwch astudio modiwl(au) cyfrwng Cymraeg neu gyflwyno’ch traethawd hir lefel Meistr yn Gymraeg i fod yn gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth hon. Mae’r Brifysgol yn cynnig y cyrsiau canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg:

·         MSc Cysylltiadau Cyhoeddus (80 credyd ar gael yn Gymraeg)

·         MSc Rheolaeth (80 credyd ar gael yn Gymraeg)

·         MSc Marchnata (80 credyd ar gael yn Gymraeg)

·         MBA (Gweinyddu Busnes) (80 credyd ar gael yn Gymraeg)

·         MSc Adeiladu a Rheoli Prosiectau (60 credyd ar gael yn Gymraeg)

Faint yw gwerth y Fwrsariaeth?

£1,000 yw gwerth y Fwrsariaeth.  

Sut mae'r Fwrsariaeth yn cael ei thalu?

Telir y fwrsariaeth hon yn syth i’ch cyfrif banc ar ôl i chi dderbyn eich canlyniadau swyddogol a cheir cadarnhad eich bod wedi cwblhau 40 credyd yn Gymraeg.

Bydd Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn cysylltu â myfyrwyr sy’n gymwys trwy eu cyfeiriad e-bost Prifysgol i ofyn am eu manylion banc, ar ôl i ganlyniadau swyddogol gael eu cyhoeddi.

Sut mae gwneud cais am y Fwrsariaeth?

Nid oes unrhyw broses ymgeisio am y Fwrsariaeth hon. Bydd Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn cysylltu â myfyrwyr sy’n gymwys yn uniongyrchol, trwy eu cyfeiriad e-bost Prifysgol.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf bwrsariaeth llawn, ar gael yn ein Cwestiynau Cyffredin.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth?

I fod yn gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth Ôl-raddedig mae angen i chi gwrdd â PHOB UN o'r canlynol:

·         Yn fyfyriwr sy'n hanu o Gymru neu'r UE (heblaw'r DU).

·         Yn 60 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod cyntaf Blwyddyn Academaidd y cwrs. Diffinnir y Flwyddyn Academaidd fel y ganlyn:

  • 1 Medi 2019 lle mae’r Flwyddyn Academaidd yn dechrau ar neu ar ôl 1 Awst 2019 a chyn Ionawr 2020.
  • 1 Ionawr 2020 lle mae’r Flwyddyn Academaidd yn dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 2020 a chyn 1 Ebrill 2020.

·         Wedi cofrestru ar gwrs Meistr ôl-raddedig a addysgir cymwys ym Mhrifysgol De Cymru, amser llawn neu ran-amser, gan ddechrau ym Medi 2019 neu Chwefror 2020

·         Yn bodloni'r meini prawf cymhwyster am gyllid ar gyfer Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig gan Cyllid Myfyrwyr Cymru* (* Bydd myfyrwyr dros 60 oed yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth ôl-raddedig hon).

·         Yn parhau i fod yn gofrestredig trwy gydol y cwrs.

Pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth?

Mae pob un o gyrsiau Meistr Ôl-raddedig a addysgir amser llawn neu ran-amser yn gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth. Os ydych yn cofrestru ar Dystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig, ni fyddwch yn gymwys i gael y Fwrsariaeth.

Faint yw gwerth y Fwrsariaeth ar gyfer Ôl-raddedigion dros 60 oed?

£4,000 yw gwerth y Fwrsariaeth.  

ae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf bwrsariaeth llawn, ar gael yn ein Cwestiynau Cyffredin.