Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru 2020/2021

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA, MSc ac MBA a addysgir neu'r cwrs PcET/TAR o fis Medi 2020 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2021).

Pwy sy'n gymwys i gael y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr?


Bydd y gostyngiad yn cael ei osod yn awtomatig ar eich cyfrif ffioedd dysgu os ydych chi'n cwrdd â'r holl ofynion canlynol:

 • Cael eich ystyried gan y Brifysgol fel myfyriwr/wraig Cartref neu UE
 • Bod yn fyfyriwr/wraig graddedig Prifysgol De Cymru* a enillodd radd 2:1 neu uwch yn eich gradd israddedig neu fyfyriwr/wraig graddedig a gwblhaodd gwrs PcET/TAR ym Mhrifysgol De Cymru yn llwyddiannus**.
 • Rydych chi neu'ch noddwr yn talu costau ffioedd ddysgu llawn ar gyfer eich cwrs MA, MSc, MBA a addysgir, neu’r cwrs PcET/TAR
 • Cofrestru ac astudio ar raglen MA, MSc, MBA cymwys a addysgir yn llawn amser neu'n rhan amser neu'r cwrs PcET/TAR ar gampws Prifysgol De Cymru (Trefforest, Glyn-taf, Caerdydd, Casnewydd) yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.
  * Mae hyn yn cynnwys graddedigion Prifysgol De Cymru, Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru Casnewydd, Polytechnig Cymru.

Nid ydych yn gymwys i gael y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr os ydych chi:

 • Yn cofrestru ar Ddiploma Ôl-raddedig, Tystysgrif Ôl-raddedig, MRes, PhD, DBA, MPhil, Meistr trwy Ymchwil,  Meistr Integredig (MChiro, MComp, MEng).
 • Yn astudio cwrs gyda phartner breiniol
 • Yn astudio cwrs ar-lein**
  ** Mae hyn yn berthnasol i gyrsiau sy'n cael eu cyflwyno ar-lein yn unig. Mae myfyrwyr a fydd yn astudio eu cwrs MA / MSc a addysgir neu PcET/TAR trwy ddysgu cyfunol yn nhymor yr hydref oherwydd pandemig COVID-19 yn dal yn gymwys.

Sut mae'r gostyngiad yn cael ei osod?
Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn derbyn anfoneb gan y Brifysgol sy'n rhoi manylion y ffioedd dysgu y mae'n rhaid i chi neu'ch noddwr eu talu. Os ydych chi'n gymwys i gael y gostyngiad hwn, bydd yn cael ei osod yn awtomatig a bydd yn cael ei gynnwys yn eich anfoneb. Nid oes angen i chi wneud cais am y gostyngiad.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf bwrsariaeth llawn, ar gael yn ein  Cwestiynau Cyffredin.