Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru 2021/2022*


Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA, MSc ac MBA a addysgir neu'r cwrs PcET/TAR o fis Medi 2021 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022).

Pwy sy'n gymwys i gael y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr?


Bydd y gostyngiad yn cael ei osod yn awtomatig ar eich cyfrif ffioedd dysgu os ydych chi'n cwrdd â'r holl ofynion canlynol:

  • Cael eich ystyried gan y Brifysgol fel myfyriwr/wraig Cartref.
  • Bod yn fyfyriwr/wraig graddedig Prifysgol De Cymru* a enillodd radd 2:1 neu uwch yn eich gradd israddedig neu fyfyriwr/wraig graddedig a gwblhaodd gwrs PcET/TAR ym Mhrifysgol De Cymru yn llwyddiannus**.
  • Cofrestru ac astudio ar raglen MA, MSc, MBA cymwys a addysgir yn llawn amser neu'n rhan amser neu'r cwrs PcET/TARar gampws Prifysgol De Cymru (Trefforest, Glyn-taf, Caerdydd, Casnewydd) yn ystod blwyddyn academaidd 2021/22.
    * Mae hyn yn cynnwys graddedigion Prifysgol De Cymru, Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru Casnewydd, Polytechnig Cymru.

Nid ydych yn gymwys i gael y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr os ydych chi:

  • Yn cofrestru ar Ddiploma Ôl-raddedig, Tystysgrif Ôl-raddedig, MRes, PhD, DBA, MPhil, Meistr trwy Ymchwil, Meistr Integredig (MChiro, MComp, MEng).
  • Yn astudio cwrs gyda phartner breiniol
  • Yn astudio cwrs ar-lein**
    ** Mae hyn yn berthnasol i gyrsiau sy'n cael eu cyflwyno ar-lein yn unig. Mae myfyrwyr a fydd yn astudio eu cwrs MA / MSc a addysgir neu PcET/TAR  trwy ddysgu cyfunol yn nhymor yr hydref oherwydd pandemig COVID-19 yn dal yn gymwys.

Sut mae'r gostyngiad yn cael ei osod?

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn anfoneb gan y Brifysgol sy'n manylu ar y ffioedd dysgu mae'n rhaid i chi neu noddwr dalu. Os ydych yn bodloni'r meini prawf ac yn fyfyriwr PDC (ers 2013) neu o Brifysgol Morgannwg ers 2003 yna byddwn yn cymhwyso eich Disgownt Alumni awtomatig, os gwnaethoch astudio cyn 2003 neu astudio ym Mhrifysgol Cymru gynt, Casnewydd yna bydd angen i chi gysylltu â'r Brifysgol i ofyn am i'r gostyngiad gael ei ddefnyddio.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf bwrsariaeth llawn, ar gael yn ein  Cwestiynau Cyffredin. 

* Cynigir ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru ar y sail y gallant newid o bosibl os bydd newidiadau i'r drefn ffioedd a chymorth i fyfyrwyr sy'n gymwys yng Nghymru. Mae'r Brifysgol hefyd yn cadw'r hawl i gyfyngu ar nifer yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sydd ar gael