O dan ofynion Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, mae prifysgolion yng Nghymru’n cyhoeddi Cynllun Ffioedd a Mynediad yn flynyddol.  Mae’r cynllun hwn yn amlinellu sut bydd y Brifysgol yn buddsoddi ein hincwm o ffioedd er mwyn denu, cadw a chefnogi myfyrwyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ohonynt mewn addysg uwch. 

Yn ei Chynllun Ffioedd a Mynediad 2023-24, mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i’r amcanion canlynol: 

1. Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr â myfyrwyr o’r cefndiroedd canlynol:

  • dau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
  • myfyrwyr ag anableddau
  • myfyrwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig 
  • ymadawyr gofal
  • myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg 

2. Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i fyfyrwyr, cyn ac yn ystod eu hastudiaethau 

3. Darparu profiad rhagorol i fyfyrwyr 

4. Hyrwyddo gwerth addysg uwch wrth gefnogi llwybrau at gyflogaeth

5. Hyrwyddo AU Cymru mewn marchnad ryngwladol

6. Hyrwyddo AU Cymru wrth ddarparu datblygiad proffesiynol parhaus i’r economi leol

7. Hyrwyddo dilyniant myfyrwyr o’n darpariaeth addysg uwch mewn addysg bellach i gwblhau eu hastudiaethau gradd

8. Hyrwyddo effaith AU Cymru o ran ymchwil ac arloesedd

9. Hyrwyddo effaith AU Cymru wrth gynhyrchu busnes newydd yng Nghymru a’r tu hwnt.

Lawrlwythwch y gynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2019-20
Lawrlwythwch y gynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2020-21
Lawrlwythwch y gynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2021-22
Lawrlwythwch y gynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2022-23
Lawrlwythwch y gynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2023-24 a 2024-25

Sut rydyn ni'n Buddsoddi'ch Ffioedd Dysgu

ffynhonellau incwm 17/18Sut rydyn ni'n Buddsoddi'ch Ffioedd Dysgu