Os oes gennych ymholiad penodol, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. 

Ym Mhrifysgol De Cymru mae gennym dîm ymroddedig o Gynghorwyr Ariannol a Chymorth i Fyfyrwyr a all roi cyngor ymarferol i chi ar hawl ariannol, gan ddod o hyd i incwm ychwanegol a rheoli eich arian.  Ein nod yw eich annog i reoli eich arian.  Gallwn hefyd gynnig apwyntiadau un i un i ddarpar fyfyrwyr i drafod eu hopsiynau ariannol.

Tîm Refeniw 

Os oes gennych ymholiadau am gost eich cwrs a thalu ffioedd dysgu, cysylltwch â'r tîm refeniw 


[email protected]


+44 1443 483340Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr 

Os oes gennych ymholiadau am gymorth ariannol ar gyfer eich cwrs, cysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr 


[email protected]

01443 483778 (09:00  - 12:00) 


Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau 

Myfyrwyr Cartref Newydd - cyfeiriwch at y wybodaeth ar gyfer myfyriwr israddedig neu ôl-raddedig 

[email protected]


Myfyrwyr Rhyngwladol - cyfeiriwch at Ffioedd ac Ysgoloriaethau Rhyngwladol 

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau a Cyllid Rhyngwladol

[email protected]


Os oes gennych unrhyw ymholiad arall, cyfeiriwch at wybodaeth Cysylltu â ni y Brifysgol.