Cysylltu â ni

Os oes gennych ymholiad penodol, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. 

Ym Mhrifysgol De Cymru mae gennym dîm ymroddedig o Gynghorwyr Ariannol a Chymorth i Fyfyrwyr a all roi cyngor ymarferol i chi ar hawl ariannol, gan ddod o hyd i incwm ychwanegol a rheoli eich arian.  Ein nod yw eich annog i reoli eich arian.  Gallwn hefyd gynnig apwyntiadau un i un i ddarpar fyfyrwyr i drafod eu hopsiynau ariannol.

Tâl ffioedd a thalu ffioedd:

Cysylltwch â'r Adran Gyllid:

e-bost revenue@southwales.ac.uk


Cyllid ar gyfer eich cwrs:

Cysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr:

e-bost money@southwales.ac.uk


Ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol ar gyfer eich cwrs:


Myfyrwyr Rhyngwladol Newydd - cyfeiriwch at y wybodaeth  yma neu

e-bost international.admissions@southwales.ac.uk

Myfyrwyr Cartref newydd a'r UE - cyfeiriwch at y wybodaeth ar gyfer myfyrwyr israddedig, myfyrwyr ôl-raddedig neu fyfyrwyr yr UE neu

e-bost scholarships@southwales.ac.uk


Os oes gennych unrhyw ymholiad arall, cyfeiriwch at wybodaeth Cysylltu â ni y Brifysgol.