Ffioedd a Chyllid Israddedigion

Yma fe welwch wybodaeth i'ch helpu i'ch arwain drwy'r opsiynau ariannu a'r cymorth ariannol sydd ar gael i helpu i ariannu'ch amser yn y Brifysgol.

 O Ffioedd Dysgu a Benthyciadau Cynhaliaeth, i'r grantiau nad ydynt yn ad-daladwy, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau a allai fod ar gael.