Bwrsariaeth Adleoli Clirio 2019/20

I fod yn gymwys, rhaid bod chi:

  •   Yn ymgeisydd cartref y DU
  • Wedi derbyn cynnig rhwng 5 Gorffennaf 2019 a 6 Medi 2019 i astudio cwrs gradd israddedig, HND/HNC neu radd Sylfaen llawn amser ar gampws Prifysgol De Cymru, sy’n dechrau ym mis Medi 2019.
  • Yn byw 50 milltir neu’n bellach o’r campws lle byddech chi’n astudio (Trefforest CF37 1DL/ Glyn-taf CF37 4BD/ Caerdydd CF24 2FN/ Casnewydd NP20 2BP) ar adeg ymgeisio i’r cwrs.
  • Wedi cofrestru ar gwrs cymwys llawn amser ym mis Medi 2019 a bod chi dal wedi cofrestru ar gwrs cymwys ar adeg y taliad. 

Beth yw gwerth y Fwrsariaeth?

Bydd y fwrsariaeth yn talu £2,000 tuag at eich costau adleoli ym mlwyddyn gyntaf eich cwrs yn unig. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn derbyn £2,000 i mewn i’w cyfrif banc drwy BACS erbyn diwedd mis Chwefror 2020 pan fydd y dyfarniad yn cael ei gadarnhau yn Chwefror 2020.

Noder: Rhaid bod myfyrwyr cymwys mewn sefyllfa academaidd ac ariannol da ar adeg y taliad e.e. ni ddylen nhw fod yn ddyledwr heb gynllun talu.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Unwaith i chi wneud cais a derbyn cynnig ar gwrs cymwys llawn amser, byddwn ni’n anfon ebost atoch sy’n cynnwys dolen i’r ffurflen gais ar-lein.

Noder, dim ond 80 bwrsariaeth sydd ar gael, felly bydd ceisiadau yn cael eu hasesu ar sail y cyntaf i’r felin.

Caiff ymgeiswyr eu hatgoffa mai nhw sy’n gyfrifol am sicrhau bod eu cais yn cyrraedd y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr a fydd dim sail ar gyfer apelio heb dystiolaeth o gadarnhad ysgrifenedig.

Gweler rhagor o wybodaeth gan gynnwys meini prawf llawn y fwrsariaeth o fewn ein Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â’r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr