Ysgoloriaeth Gwent, Priysgol De Cymru 2022/23

 Cynigir ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru ar y sail y gallant newid o bosibl. Mae'r Brifysgol hefyd yn cadw'r hawl i gyfyngu ar nifer yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sydd ar gael.  

 


Pwy sy'n gymwys?  

I fod yn gymwys mae angen i chi fodloni'r meini prawf canlynol:  

 

  • Bod yn fyfyriwr cartref yn y DU sy'n atebol am gyfradd cartref ffioedd dysgu (Cyllid Myfyrwyr Cymru). 

  • Gwneud cais am gwrs PDC israddedig llawn amser sydd wedi’i leoli ar gampws PDC ac sy’n dechrau ym mis Medi 2022. Rhaid cyflwyno eich cais erbyn 1 Ebrill 2022. 

  • Sicrhau mai PDC yw eich dewis cadarn erbyn 1 Mai 2022 

  • Bod yn byw o fewn cod post NP ar adeg ymgeisio i PDC  

  • Bod chi wedi cael 128 pwynt UCAS (sy’n gyfwerth â graddau ABB) drwy Lefel A neu gyfwerth 

  • Wedi eich cofrestru ar gwrs llawn amser cymwys ar adeg derbyn taliad y fwrsariaeth 

 

Sut ydw i’n gwneud cais? 

Nid oes ffurflen gais ar wahân. Byddwch yn cael eich ystyried yn awtomatig ar gyfer yr ysgoloriaeth os ydych yn bodloni'r meini prawf llawn a restrir uchod. 

Faint yw gwerth yr ysgoloriaeth?  

Byddwch yn derbyn £1000, a fydd yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc trwy BACS ym mis Chwefror 2023. 


Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf bwrsariaeth llawn, ar gael yn ein Cwestiynau Cyffredin

Cysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr os oes gennych unrhyw gwestiynau.


* Cynigir ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru ar y sail y gallant newid o bosibl. Mae'r Brifysgol hefyd yn cadw'r hawl i gyfyngu ar nifer yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sydd ar gael.