Dysgu

teaching fees

Mae yna amrywiaeth o ffynonellau cyllid a chymorth ar gael i chi fel athro dan hyfforddiant wrth i chi gwblhau eich cwrs.

Bydd yr hyn y byddwch chi'n gymwys i'w dderbyn yn amrywio yn ôl y math o gwrs HCA rydych chi arno, lle rydych chi'n byw fel arfer, y pwnc rydych chi'n hyfforddi i'w ddysgu a ble rydych chi'n hyfforddi, yn ogystal â'ch amgylchiadau personol. Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth cyllid ar gyfer myfyrwyr cartref yn unig.


OES GENNYCH CHI CWESTIYNAU AM ARIAN?


Ffioedd Hyfforddiant

Mae gwybodaeth benodol am ffioedd eich cwrs ar y dudalen cwrs berthnasol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chost ffioedd dysgu, yna cysylltwch â'r Uned Refeniw drwy anfon e-bost at [email protected]

Mae manylion am gynlluniau talu sydd ar gael ar gael ar dudalennau ein Tîm Refeniw.

Teaching Tuition Fees

ARIANNU

Mae myfyrwyr sy'n dilyn cwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon fel arfer yn gymwys i gael cymorth ariannol israddedig statudol.  Gallwch ddod o hyd i fanylion pellach ynglŷn â chyllid amser llawn, cyllid rhan-amser ac ad-dalu'ch benthyciad myfyrwyr ar ein tudalen Gwybodaeth am Ffioedd a Chyllid.  Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am hawl 

Os ydych chi wedi astudio ar lefel israddedig o'r blaen, yna efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn cyllid pellach ar gyfer cyrsiau addysgu penodol.  Gweler ein tudalen astudio blaenorol a cysylltwch â'ch darparwr cyllid i wirio cymhwysedd.

Ni fydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr amser llawn yn gymwys i hawlio budd-daliadau, yn enwedig y rhai sy'n dibynnu ar brawf modd. Fodd bynnag, efallai y bydd gan rai myfyrwyr hawl i wneud cais am fudd-daliadau'r wladwriaeth neu gredydau treth, yn dibynnu ar eu hincwm a'u hamgylchiadau. Bydd rhywfaint o gyllid myfyrwyr yn cael ei ystyried wrth gael ei asesu ar gyfer budd-daliadau.

Gweler ein tudalen Myfyrwyr a Budd-daliadau am ragor o wybodaeth.

Postgraduate Finances for Teaching Degrees.jpg

Bwrsariaethau Addysgu

Efallai y bydd bwrsariaethau ar gael trwy Lywodraeth Cymru ar gyfer rhai pynciau a chyrsiau.

Gellir gweld gwybodaeth am y rhain isod 

Cymhellion hyfforddi athrawon TAR (AB)

Cynllun Cymhelliant Addysg Gychwynnol i Athrawon o Gymunedau Ethnig Lleiafrifol

Postgraduate Finances for Teaching Degrees.jpg


Gallwn helpu i ateb cwestiynau ar gyllid myfyrwyr, ffioedd dysgu, ysgoloriaethau a mwy.