Gwneud Cais

Datganiad Derbyn

Mae Datganiad Derbyn y Brifysgol yn rhoi gwybodaeth am ein gweithdrefnau derbyn, gwybodaeth am recriwtio a chysylltiadau i’r Polisi Derbyn.


Cynigion diamod

Bydd Prifysgol De Cymru yn gwneud cynigion diamod (sy’n golygu bod eich lle yn eich prifysgol yn ddiogel) i fyfyrwyr sy’n cyflawni graddau uchel, ac sydd wedi cyflwyno cais eithriadol, y rhagwelir y byddant yn cyflawni’r graddau uchaf ac sydd wedi cyflawni graddau A a B ar lefel TGAU.