Gwneud cais

P’un a ydych am wneud cais am gwrs i israddedigion neu gwrs ôl-radd yn un o gampysau Prifysgol De Cymru ym Mhontypridd, Caerdydd neu Gasnewydd, neu os ydych yn fyfyriwr o'r DU, yr UE neu dramor, bydd yr adran hon o gymorth i chi wrth gwblhau’r broses gwneud cais.


Nodyn i bob Ymgeisydd

Bydd rhan fwyaf y wybodaeth rydym yn ei hanfon atoch, sy'n cynnwys unrhyw gynigion i astudio ym Mhrifysgol De Cymru a gwybodaeth am ffioedd ac ysgoloriaethau, yn dod trwy e-bost. Mae'n rhaid sicrhau bod enquiries@decymru.ac.uk ac enquiries@mail.decymru.ac.uk ar eich rhestr anfonwyr diogel.