Ar ôl cyflwyno cais

Ar ôl cyflwyno eich cais, bydd ein Tîm Ymholiadau a Derbyniadau yn asesu eich cais ar sail pa mor addas yr ydych ar gyfer y cwrs o dan sylw.  Darllenwch  mwy am y broses.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein penderfyniad drwy e-bost. Felly, ychwanegwch ‘admissions@southwales.ac.uk’ at eich rhestr o gyfeiriadau e-bost i wneud yn siŵr eich bod yn ei dderbyn.

Sut y galla i gadw golwg ar fy nghais?

Os ydych wedi cyflwyno cais i ni'n uniongyrchol, gallwch olrhain eich cais ar-lein ym mhorthol ar-lein FyNyfodol.

Sut ydw i’n derbyn fy nghynnig?

Mae hyn yn dibynnu ar sut y gwnaethoch eich cais i ni. Darganfod mwy.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i fi dderbyn fy nghynnig?

Os oes gennych gynnig amodol o hyd sy’n seiliedig ar ganlyniadau eich arholiadau, bydd angen i chi anfon eich canlyniadau atom yn syth ar ôl eu derbyn. Anfonwch gopi i admissions@southwales.ac.uk, gan ddyfynnu eich rhif adnabod personol. Bydd hyn yn ein galluogi i gadarnhau eich cais fel cynnig cadarn a diamod.


Pan fyddwch wedi cael cynnig cadarn a diamod - llongyfarchiadau - mae eich lle ym Mhrifysgol De Cymru wedi’i gadarnhau! Cewch fanylion am sut i gofrestru ac am wythnos y glas o fis Awst ymlaen ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi ac o fis Ionawr ymlaen ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Chwefror, yn ogystal â chadarnhad o unrhyw lety yr ydych wedi cyflwyno cais ar ei gyfer.

A fydd angen i fi fynychu cyfweliad?

Fel rhan o'ch cais, efallai y cewch eich gwahodd i gyfweliad i'n helpu ni i asesu eich cais. Dyma gyngor ar sut i baratoi ar gyfer cyfweliad.

Beth am gyllid a llety?

Nawr yw'r amser hefyd i chwilio am unrhyw arian y gallech ei hawlio yn ogystal a'ch dewisiadau o ran llety.