Clirio

Ar ôl 30 Mehefin bob blwyddyn, rydym yn derbyn ceisiadau clirio ar gyfer rhai cyrsiau. Os ydych wedi cyflwyno cais drwy UCAS ond heb gael unrhyw gynigion, neu os ydych newydd benderfynu yr hoffech fynd i’r Brifysgol, ffoniwch ni - 03455 76 06 06.