Gwneud cais

Apply via UCAS

Gwneud cais drwy UCAS

Gwnewch gais drwy UCAS os ydych yn ymgeisydd sy’n preswylio yn y DU/UE, ac sy’n gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig llawn amser, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND, ac nad ydych wedi gwneud cais drwy UCAS o’r blaen.

apply application form

Gwneud Cais Uniongyrchol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i’r Brifysgol os ydych yn gwneud cais am gwrs rhan amser neu ôl-raddedig, rhaglen Erasmus/Gyfnewid, cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan amser) i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i Brifysgol De Cymru o sefydliad arall.


International students

International

Apply directly the to University if you live outside the UK/EU. 


Datganiad Derbyn

Mae Datganiad Derbyn y Brifysgol yn rhoi gwybodaeth am ein gweithdrefnau derbyn, gwybodaeth am recriwtio a chysylltiadau i’r Polisi Derbyn.


Cynigion diamod

Bydd Prifysgol De Cymru yn gwneud cynigion diamod (sy’n golygu bod eich lle yn eich prifysgol yn ddiogel) i fyfyrwyr sy’n cyflawni graddau uchel, ac sydd wedi cyflwyno cais eithriadol, y rhagwelir y byddant yn cyflawni’r graddau uchaf ac sydd wedi cyflawni graddau A a B ar lefel TGAU. Diwygio Cymwysterau

Mae’r ddogfen hon yn rhoi cyngor am y cymwysterau hynny y mae Prifysgol De Cymru yn eu derbyn.