GWOBRAU YSGOLION A CHOLEGAU 2020

GWOBRAU YSGOLION A CHOLEGAU 2020

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi enillwyr yr ail Wobrau Ysgolion a Cholegau Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, mewn partneriaeth â Screen Alliance Wales ac Into Film Cymru. Mae’n bleser i ddathlu talent creu gwaith ffilm a theledu pobl ifanc mewn ysgolion a cholegau ar draws Cymru a De-orllewin Lloegr.

Roedd safon y gwaith yn uchel iawn eto eleni ac roeddem yn arbennig o falch o’r gwaith anhygoel gafodd ei gyflwyno yn ystod cyfnod mor ansicr.

Isod, ceir clipiau fideo gan ein henillwyr, sylwadau gan y beirniaid ac – yn bwysicaf oll – y gwaith rhagorol gafodd ei gyflwyno ar gyfer ein Gwobrau 2020. Mwynhewch!

Film & Television School Wales (FTSW) Schools and Colleges Awards. July 2019. Neil Gibson

FFILM NARATIF (FFUGLEN)

11 - 15 oed

*Rhybudd cynnwys: Rhai themau arswyd ysgafn

16-19 oed

FFILM NARATIF (DOGFEN)

11-15 oed

16-19 oed

Mae’r ffilm fuddugol wedi cael ei golygu i gael ei dangos ar-lein.

FFILM ARBROFOL, NAD YW NARATIF NEU ANIMEIDDIO

11 - 15 oed

16 - 19 oed

ADOLYGIAD FFILM GORAU

11 - 15 oed

FTSW Awards - Seren Review

16 - 19 oed

FTSW Awards - Hedydd Review

Ar y cyd ag...

Dilynwch PDC ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Eisiau gwybod mwy?


Ymunwch â'n rhestr bostio