Canllaw i Rhieni

Croeso i’n Canllaw i Rhieni

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn deall bodnifer gynyddol o rhieni eisiau bod yn rhan o ‘r broses o wneud cais i’r brifysgol gyda’u plentyn.

Gall fod yn anodd helpu'ch plentyn i ddewis y brifysgol iawn - hyd yn oed os ydynt yn gwybod beth maen nhw eisiau ei astudio.

I ateb rhai o'ch cwestiynau a chynnig rhywfaint o gyngor, rydym wedi creu canllaw i rieni. Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod os yw'ch plentyn yn gwneud cais i'r brifysgol, o ddod o hyd i'r cwrs iawn i gymorth myfyrwyr a mwy.