Croeso i’n Canllaw i Rhieni

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn deall bod nifer gynyddol o rhieni eisiau bod yn rhan o ‘r broses o wneud cais i’r brifysgol gyda’u plentyn.

Gall fod yn anodd helpu'ch plentyn i ddewis y brifysgol iawn - hyd yn oed os ydynt yn gwybod beth maen nhw eisiau ei astudio.

I ateb rhai o'ch cwestiynau a chynnig rhywfaint o gyngor, rydym wedi creu canllaw i rieni. Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod os yw'ch plentyn yn gwneud cais i'r brifysgol, o ddod o hyd i'r cwrs iawn i gymorth myfyrwyr a mwy.

Yn y cyfnod rhyfedd hwn, gyda'r posibilrwydd o ddechrau yn y brifysgol ar flaen meddyliau myfyrwyr, meddyliodd ein tîm Ysgolion a Cholegau efallai y byddai'n ddefnyddiol iddynt rannu rhai o'u profiadau o fod yn rhieni i blant sy'n gwneud cais i, wedi mynd i, ac ar hyn o bryd yn y brifysgol.

Clearing Parents Story

Pam Dewis PDC?

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn eich annog i fod yn feiddgar, annibynnol a chyflawni eich potensial. Rydym yn un o'r prifysgolion mwyaf yn y DU, gan gynnig cyfleoedd a rhagolygon ardderchog i'n myfyrwyr. 

Mae ein cysylltiadau diwydiant â phrofiadau'r byd go iawn yn gwneud ein graddedigion ymhlith y mwyaf cyflogadwy yn y DU.

Mae cwrs yn PDC yn fwy na dim ond gradd. Y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth, rydym yn eich helpu i gyflawni eich potensial yn broffesiynol ac yn bersonol. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am astudio yma:

Rydym yn buddsoddi'n barhaus yn ein campysau i sicrhau bod gennych y profiad myfyriwr gorau posibl ac ennill yr holl sgiliau sydd eu hangen arnoch.

Mae ein myfyrwyr yn dysgu am eu proffesiwn mewn amgylcheddau sy'n ail-greu'r gweithle, gan ddefnyddio'r un offer a meddalwedd y byddan nhw'n eu defnyddio yno hefyd.

Generic