Ein Cyrsiau Byr Addysg


P'un a ydych yn athro newydd gymhwyso neu'n awyddus i wella'ch sgiliau, rydym yn cynnig ystod o gyrsiau byr Addysg ar gyfer cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus.


Rebecca Prosser Primary teaching graduate_25378.jpg

Modiwlau TGAU Cyfwerth ar gyfer Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

Mae'r modiwlau hyn yn cael eu cydnabod gan ddarparwyr addysg uwch Cymru ac yn hafal i 20 credyd ar Lefel 4 addysg uwch. Os oes gennych chi eisoes radd C TGAU Saesneg iaith neu fathemateg (neu gyfwerth), ac yn dymuno ennill cymhwyster cyfwerth â TGAU gradd B, yna mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi.


Arwain a Rheoli AAA/ADY

Mae'r modiwl hwn ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio mewn Ysgolion Prif Ffrwd ac Ysgolion Arbennig i ddatblygu a chodi cyrhaeddiad plant a phobl ifanc ag AAA/ADY.


Dysgu Proffesiynol

Mae’r modiwl hwn wedi’i gynllunio’n arbennig i gefnogi ymarferwyr i ddadansoddi a gwerthuso’n feirniadol theori, polisi ac ymarfer mewn perthynas â’u rôl broffesiynol eu hunain.


Dysgu Proffesiynol trwy Ymchwil Gweithredol

Nod y modiwl hwn yw eich galluogi i gymhwyso'r wybodaeth, y ddealltwriaeth feirniadol a'r sgiliau a enillwyd yn ystod y cwrs astudio ar gyfer modiwl penodol trwy brosiect Ymchwil Gweithredol.


Hyrwyddo Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu – modiwl ANG

Mae’r modiwl Hyrwyddo Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu hwn wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso i weithio ar fodiwl 30 credyd Lefel 7 tra byddant yn cwblhau eu blwyddyn sefydlu yn yr ysgol.