largest-provider-in-wales-accredited-courses.jpg

Darparwr mwyaf o gyrsiau tirfesur a chyrsiau rheoli prosiect a achredwyd gan y diwydiant yng Nghymru

hands-on-placements.jpg

Cyfleoedd lleoliadau ymarferol i ddysgu'r sgiliau a'r arbenigedd sydd eu hangen mewn diwydiant 

accredited icon.jpg

Wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) 

Laptop Icon

Cyfleusterau o safon diwydiant a labordai cyfrifiadura arbenigol gyda'r meddalwedd peirianneg diweddaraf


GRADDAU AMGYLCHEDD ADEILEDIG

Profwch astudiaeth ymarferol.

Prifysgol De Cymru yw darparwr mwyaf cyrsiau tirfesur a chyrsiau rheoli prosiect a achredir gan ddiwydiant yng Nghymru, wedi’i hachredu’n llawn gan y Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), corff proffesiynol mwyaf blaenllaw’r byd ym meysydd tir, eiddo, adeiladu a materion amgylcheddol cysylltiedig.  

Os ydych chi'n mwynhau her problemau ymarferol ac eisiau bod wrth galon prosiectau adeiladu, efallai mai gyrfa mewn syrfewr meintiau neu reoli prosiectau yw'r hyn rydych chi'n edrych amdani. 

Wedi'i achredu gan RICS

Courses Accredited By RICS

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yw prif gorff y byd ar gyfer cymwysterau a safonau mewn tir, eiddo, seilwaith ac adeiladu. Fel darparwr mwyaf Cymru o gyrsiau tirfesur a rheoli prosiect a achredwyd gan y diwydiant, gall PDC eich helpu i gael mantais gystadleuol yn eich gyrfa. 

Cyfleusterau blaengar

Cutting Edge Built Environment Facilities

I gael profiad ychwanegol, byddwch yn defnyddio cyfleusterau o safon diwydiant ar y campws. Gall y rhain gynnwys labordai cyfrifiadura gyda meddalwedd peirianneg fel Revit, ArchiCAD, AutoCAD, Autodesk QTO, CostX, Synchro, a Navisworks ac ardal prosiect amgylchedd adeiledig pwrpasol. 

Lleoliadau ymarferol

Hands On Built Environment Placements

Rydym yn argymell eich bod yn treulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant adeiladu fel rhan o'ch gradd. Yn ystod y flwyddyn ‘rhyngosod’ hon, byddwch yn cael profiad ymarferol a fydd yn eich gwneud yn ymgeisydd mwy deniadol i gyflogwyr ac a fydd yn llywio eich astudiaethau yn eich blwyddyn olaf. 


CYRSIAU AMGYLCHEDD ADEILEDIG

Cyrsiau Is-raddedig

CYRSIAU ÔL-RADD AC YMCHWIL


Eisiau astudio yn Gymraeg?

Gallwch astudio 40 credyd o'n cyrsiau Adeiledig trwy gyfrwng y Gymraeg. Os ydych yn dewis astudio 40 credyd ymhob blwyddyn, byddwch yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gwerth £1,500 dros dair blynedd. Gwyliwch y fideo hwn am fwy o wybodaeth.


STRAEON MYFYRWYR

Rhoi'r sbotolau ar ein myfyrwyr.


LLEOLIADAU Amgylchedd Adeiledig

Rhoi theori ar waith.

Mae ymgymryd â lleoliad gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso'ch sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn, yn ogystal â'ch rhoi ar y blaen yn y gystadleuaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Yn PDC rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Rydym yn cynnig dysgu sy’n adlewyrchu gofynion cyflogwyr, ac yn arfogi ein myfyrwyr â’r sgiliau a’r profiad i lwyddo. Rydym yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am gyflogaeth sydd gam ar y blaen i'w cystadleuwyr. 

built-environment-employability-and-careers.jpg

Lleoliadau

Profi De Cymru.

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC.

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                     

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                           

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.