cutting-edge-tech-icon.jpg

Technoleg a chyfleusterau blaengar ar gyfer dal symudiadau, sgrin werdd, VR a mwy 

pitch-ideas-to-industry.jpg

Cyflwynwch eich syniadau a'ch gweledigaethau i gwmnïau a chyflogwyr yn y diwydiant 

survey-1

Mae Gemau Cyfrifiadurol ac Animeiddio ar y brig yng Nghymru am foddhad cyffredinol myfyrwyr

oscar-winning-alumni.jpg

Mae cyn-fyfyrwyr arobryn wedi gweithio ar ffilmiau byd-eang, sioeau teledu a gemau 


Graddau Animeiddio a Gemau

Animeiddio Yfory

Datblygwch eich dawn greadigol a datblygwch sgiliau technegol newydd ar ein cyrsiau Animeiddio a Gemau. Gyda technoleg dal symudiadau ar y campws, sgrin werdd, VR ac AR, byddwn yn eich dysgu sut i weithio fel gweithiwr proffesiynol creadigol. 

O animeiddio cyfrifiadurol a 2D a stop-symud traddodiadol yn seiliedig ar ffilm, i ddelweddau cyfrifiadurol 3D a dylunio gemau, cewch gyfle i gyflwyno cais i ddiwydiant ac astudio yng nghanol Caerdydd. Mae animeiddwyr a dylunwyr gemau yn rym mawr mewn adloniant yn yr 21ain ganrif. 

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer Animeiddio a Gemau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Cyfleoedd Mawr


Mae graddedigion Animeiddio PDC wedi gweithio ar ffilmiau a enwebwyd am Oscar, gan gynnwys The Lion King, Avengers: Endgame, Solo: A Star Wars Story, ac Avengers: Infinity War, a sioeau teledu sy'n cynnwys His Dark Materials, The Mandalorian, a How To Train Your Dragon: Homecoming. Mae ein graddedigion Gemau PDC wedi gweithio ar gemau sy'n cynnwys Red Dead Redemption II, Total War, Rainbow Six Siege a Star Wars Jedi: Fallen Order. 

Cydnabyddir am Ragoriaeth

recognised for excellence

Mae Animeiddio a Gemau PDC wedi'u rhestru yn y 50 Ysgol Orau yn y Byd ar gyfer Animeiddio, Gemau ac Effeithiau Gweledol, yn ogystal â'r 30 Uchaf ar gyfer Animeiddio CG 3D a'r 20 Uchaf ar gyfer Rhagoriaeth Cynhyrchu mewn Gemau Consol yn Rookies eleni.

Technoleg Arloesol

Cutting edge technology

Mae gan ein campys yng Nghaerdydd yr holl offer, technoleg a mannau gwaith y bydd eu hangen arnoch i ffynnu yn eich dewis faes pwnc. Mae gennym ni dal symudiadau, sgrin werdd, VR & AR, ochr yn ochr â chyfresi o systemau cyfrifiadurol manwl uchel.


Cyrsiau Animeiddio a Gemau

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Gwaith Myfyrwyr

Rhoi'r Sbotolau ar Ein Myfyrwyr

Bob blwyddyn rydym yn cymryd amser i ddathlu gwaith ein myfyrwyr Cyfadran y Diwydiant Creadigol trwy ŵyl o'r enw 'Gradfest'. 

Mae’r ŵyl bwrpasol hon yn gartref i waith prosiect, blogiau, fideos, postiadau cymdeithasol a llawer mwy gan ein myfyrwyr . 

Mae myfyrwyr o bob rhan o'r brifysgol yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith i'r llu ac i ymfalchïo mewn gwneud hynny. 

Edrychwch ar yr hyn y mae ein myfyrwyr wedi gweithio arno dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf trwy edrych ar dudalen gwefan Gradfest 2022. 


Astudio yng Nghalon Caerdydd

Darganfod y 'Diff

Mae Caerdydd yn brifddinas fodern a fydd yn eich synnu. 

Dyma’r ddinas fawr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ac mae wedi bod yn amlddiwylliannol a chosmopolitaidd o’r cychwyn cyntaf. Yma, fe welwch ansawdd bywyd anhygoel, mwy o fannau gwyrdd y person nag unrhyw ddinas yn y DU, a phobl wych. 

Mae Caerdydd yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy’r DU hefyd, felly mae’n berffaith ar gyfer myfyrwyr sy’n brin o arian parod. Mae bob amser rhywbeth yn digwydd neu leoedd newydd i'w darganfod. O siopa a chwaraeon byw i gerddoriaeth, y celfyddydau a hanes, mae rhywbeth at ddant pawb a chwmni gwych. 

Mae Caerdydd yn ddinas myfyrwyr boblogaidd sy'n gwybod sut i fwynhau ei hun. Ble bynnag y byddwch chi'n troi, fe welwch chi rywle i fwyta, yfed neu ddawnsio'r noson i ffwrdd. 


Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                     

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                           

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.