creative icon.png

Cael eich addysgu gan, a gweithio ochr yn ochr â darlithwyr sydd oll yn artistiaid gweithredol 

art icon.png

Mae gweithdy 3D, ystafell argraffu a stiwdios cerameg yn rhai o'n cyfleusterau anhygoel 

creative icon.png

Heriwch a mynegwch eich hun trwy ddarganfod ac arbrofi gydag ystod o dechnegau artistig 

survey-1

Ar y brig yn y DU ac ar y brig yng Nghymru mewn Proffesiynau Iechyd (Tabl Cynghrair y Guardian 2022)


Graddau Celf

Yfory Creadigol

Mae bod yn fyfyriwr celf yn gyfle na ellir ei golli i archwilio eich creadigrwydd ac arbrofi gyda gwahanol ffurfiau celf. 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig amgylchedd cefnogol lle gallwch herio'ch hun yn artistig ac yn dechnegol. O serameg a gwneud printiau, i gerflunio i beintio, gallwch ddarganfod ffyrdd newydd o fynegi'ch hun a'ch syniadau artistig. 

Heriwch Eich Hun

challenge yourself

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig amgylchedd cefnogol lle gallwch herio'ch hun yn artistig ac yn dechnegol. O serameg i wneud printiau, o gerflunio i beintio, gallwch ddarganfod ffyrdd newydd o fynegi'ch hun a'ch syniadau artistig. 

Cysylltiadau â Diwydiant

links to industry

Byddwch yn cael eich addysgu gan ac yn gweithio ochr yn ochr â ddarlithwyr sydd i gyd yn artistiaid gweithredol gyda phrofiad proffesiynol helaeth, yn arddangosfeydd ac o archwilio syniadau trwy wneud. 

Cyfleusterau Trawiadol

impressive facilities

Byddwch yn gallu creu safon uchel o waith y gallwch fod yn falch ohono yn ein cyfleusterau arbenigol helaeth: gweithdy 3D, ystafell argraffu a stiwdios cerameg, i gyd yn cynnwys cyfleusterau traddodiadol a modern, gan gynnwys ystafelloedd digidol a stiwdio goleuo llawn offer ar gyfer ffotograffiaeth. 


Cyrsiau Celf

Israddedig ac Ôl-raddedig


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

art.png


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.